Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thủ tục hành chính  
27/11/2023
Ngày 16/11/12023 UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 53/2023/QĐ-UBND về Quy chế Hoạt động của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Hà Nam
01/11/2023
Ngày 01 tháng 11 năm 2023, Sở tài nguyên và Môi trường có thông báo số 2764/TB-STN&MT về việc thực hiện tiếp nhận, giải quyết dịch vụ công trực tuyến toàn trình (mức độ 4) ; thanh toán trực tuyến phí, lệ phí và trả kết quả TTHC bằng bản điện tử thay thế văn bản giấy đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường
10/10/2023
Ngày 18 tháng 9 năm 25023, Bộ tài nguyên và Môi trường có ban hành Quyết định số 2684/QĐ-BTNMT về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vựctài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nướccủa Bộ Tài nguyên và Môi trường
10/10/2023
Ngày 06 tháng 10 năm 2023, Bộ tài nguyên và môi trường có ban hành Quyết định số 2901/QĐ-BTNMT về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực khoáng sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường
06/09/2023
Mã thủ tục: 1.000943 Số quyết định: Số 725/QĐ-UBND ngày 03/7/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam. Tên thủ tục: Cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Loại thủ tục: TTHC được luật quy định chi tiết Lĩnh vực: Khí tượng Thuỷ văn
06/09/2023
Mã thủ tục: 1.000970 Số quyết định: Số 725/QĐ-UBND ngày 03/7/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam. Tên thủ tục: Sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Loại thủ tục: TTHC được luật quy định chi tiết Lĩnh vực: Khí tượng Thuỷ văn.
06/09/2023
Mã thủ tục: 1.000987 Số quyết định: Số 725/QĐ-UBND ngày 03/7/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam. Tên thủ tục: Cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Loại thủ tục: TTHC được luật quy định chi tiết Lĩnh vực: Khí tượng Thuỷ văn
05/09/2023
Ngày 03 tháng 7 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam có ban hành Quyết định số 725/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đo đạc và bản đồ, lĩnh vực khí tượng thủy văn và lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam
05/09/2023
CHI TIẾT THỦ TỤC Mã thủ tục: 1.000049 Số quyết định: Số 725/QĐ-UBND ngày 03/7/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam. Tên thủ tục: Cấp, gia hạn, cấp lại, cấp đổi chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng II. Cấp thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường. Loại thủ tục: TTHC được luật quy định chi tiết. Lĩnh vực: Đo đạc và bản đồ.
05/09/2023
Mã thủ tục: 1.001923 Số quyết định: Số 725/QĐ-UBND ngày 03/7/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam. Tên thủ tục: Cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm và đo đạc bản đồ. Cấp thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường. Loại thủ tục: TTHC được luật quy định chi tiết. Lĩnh vực: Đo đạc và bản đồ.
15/06/2023
Ngày 12 tháng 6 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam có ban hành Quyết định số 619/QĐ-UBND về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và được sửa đổi bổ sung lĩnh vực đất đai, lĩnh vực tài nguyên nước và lĩnh vực khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam
13/06/2023
Ngày 12 tháng 5 năm 2023, Bộ tài nguyên và Môi trường có ban hành Quyết định số 1237/QĐ-BTNMT về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và môi trường
01/06/2023
Căn cứ Công văn số 1726/VPUB-HCCKSTT ngày 22/05/2023 của văn phòng UBND tỉnh về việc công khai hồ sơ trễ hạn tháng 04/2023 trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC.
23/05/2023
Ngày 23 tháng 5 năm 2023, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Kế hoạch số 1176 /KH-UBND về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường
17/05/2023
Mã thủ tục: 1.004211 Số quyết định: 396/QĐ-UBND Tên thủ tục: Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Loại thủ tục: TTHC được luật quy định chi tiết Lĩnh vực: Tài nguyên nước
1234
Previous Page 1-15 Next Page
04/11/2020
Tại Tờ trình về dự thảo Luật BVMT của Chính phủ trình Quốc hội 01 phương án là giao các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành thẩm định báo cáo ĐTM thuộc thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư của mình để có thể tích hợp giải quyết thủ tục thẩm định báo cáo ĐTM với thủ tục thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi một số dự án (do các Bộ này được giao thẩm quyền thẩm định theo quy định của pháp luật về xây dựng).