Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Công khai ngân sách  
29/12/2022
Ngày 28 tháng 12 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam có ban hành Quyết định số 2432/QĐ-UBND về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 của tỉnh Hà Nam