Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Giới thiệu chung Tiềm năng, thế mạnh của ngành  
23/08/2023
Ngành tài nguyên và môi trường tỉnh phải xây dựng mối đoàn kết, xây dựng đội ngũ công chức, viên chức và người lao động trách nhiệm, chuyên nghiệp, có trình độ chuyên môn cao, có bản lĩnh, tận tâm với công việc; đẩy mạnh chuyển đổi xanh; đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng các nguồn tài nguyên; nâng cao hiệu quả công tác truyền thông.
23/08/2023
Sáng ngày 19/8, tại trụ sở ở phường Lam Hạ, Sở Tài nguyên và Môi trường đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập (20/8/2003 - 20/8/2022).
23/08/2013
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam được thành lập theo quyết định số 926/QĐ-UB ngày 20/8/2003 của UBND tỉnh Hà Nam; trên cơ sở hợp nhất chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực Địa chính của Sở Địa chính với chức năng, nhiệm vụ quản lý về lĩnh vực Khoáng sản thuộc Sở Công nghiệp (nay là Sở Công Thương), lĩnh vực môi trường thuộc Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường (nay là Sở Khoa học và Công nghệ) và lĩnh vực quản lý tài nguyên nước thuộc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Biên chế ban đầu người với tổng số 94 cán bộ công chức, viên chức và lao động và 10 đơn vị thuộc Sở (trong đó 7 đơn vị QLNN, 3 đơn vị sự nghiệp)