Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách thủ tục Hành chính

Danh sách thủ tục hành chính  
thủ tục hành chính
STTTên Thủ tục hành chínhLĩnh vựcCơ quan giải quyết
1 Thủ tục tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với công trình đã vận hành Tài nguyên nước
2 Thủ tục điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước tỉnh Hà Nam Tài nguyên nước
3 Thủ tục hành chính Cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn (Ban hành theo Quyết định số 725/QĐ-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2023 của UBND tỉnh Hà Nam) Khí tượng thủy văn
4 Thủ tục hành chính Sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn (Ban hành theo Quyết định số 725/QĐ-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2023 của UBND tỉnh Hà Nam) Khí tượng thủy văn
5 Thủ tục hành chính cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm và đo đạc bản đồ (Ban hành theo Quyết định số 725/QĐ-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2023 của UBND tỉnh Hà Nam) Đo đạc bản đồ và Thông tin địa lý
6 Thủ tục hành chính cấp, gia hạn, cấp lại, cấp đổi chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng II (Ban hành theo Quyết định số : 725/QĐ-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2023 của UBND tỉnh Hà Nam) Đo đạc bản đồ và Thông tin địa lý
7 Gia hạn sử dụng đất nông nghiệp của cơ sở tôn giáo - Mã 1.004217.000.00.00.H25 Đất đai Văn phòng đăng ký đất đai - Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam
8 Chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất - Mã TTHC 2.000407.000.00.00.H25 Đất đai Văn phòng đăng ký đất đai - Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam
9 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền - Mã TTHC 1.00198.000.00.00.H25 Đất đai Văn phòng đăng ký đất đai - Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam
10 Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện - Mã TTHC 1.004177.000.00.00.H25 Đất đai Văn phòng đăng ký đất đai - Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam
11 Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp - Mã TTHC 1.004193.000.00.00.H25 Đất đai Văn phòng đăng ký đất đai - Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam
12 Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất - Mã TTHC 1.005194.000.00.00.H25 Đất đai Văn phòng đăng ký đất đai - Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam
13 Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất - Mã TTHC 1.004199.000.00.00.H25 Đất đai Văn phòng đăng ký đất đai - Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam
14 Tách thửa hoặc hợp thửa đất - Mã TTHC 1.004203.000.00.00.H25 Đất đai Văn phòng đăng ký đất đai - Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam
15 Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu - Mã TTHC 1.004206.000.00.00.H25 Đất đai Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam
16 Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế - Mã TTHC 1.001990.000.00.00.H25 Đất đai Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam
17 Đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề - Mã TTHC 1.004221.000.00.00.H25 Đất đai Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam
18 Điều chỉnh quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của Thủ tướng Chính phủ đã ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 - Mã TTHC 1.004688.000.00.00.H25 Đất đai Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam
19 Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất - Mã TTHC1.001134.000.00.00.H25 Đất đai Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam
20 Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận - Mã TTHC 1.004227.000.00.00.H25 Đất đai Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam
21 Trả lại giấy phép tài nguyên nước - Mã TTHC: 1.011518.000.00.00.H25 Tài nguyên nước Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam
22 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm Mã TTHC: 2.000880.000.00.00.H25 Đất đai Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam
23 Thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở thuộc dự án nhà ở của tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Mã TTHC: 1.000964.000.00.00.H25 Đất đai Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam
24 Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với các trường hợp thu hồi đất của tổ chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Mã TTHC: 1.001039.000.00.00.H25 Đất đai Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam
25 Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Mã TTHC: 1.004238.000.00.00.H25 Đất đai Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam
26 Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; để phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng (cấp tỉnh/cấp huyện). Mã TTHC: 1.001007.000.00.00.H25 Đất đai Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam
27 Chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp. Mã TTHC: 1.010200.000.00.00.H25 Đất đai Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam
28 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận Mã TTHC: 2.000889.000.00.00.H25 Đất đai Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam
29 Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức. Mã TTHC: 1.004257.000.00.00.H25 Đất đai Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam
30 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định. Mã TTHC: 1.002993.000.00.00.H25 Đất đai Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam
>>>|
Previous Page 1-30 Next Page