Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sơ đồ trang

Sơ đồ cổng
Skip Navigation Links.
Collapse Sơ đồ cổngSơ đồ cổng
Các văn bản của sở
Các văn bản về Thủ tục hành chinh
Collapse Chỉ đạo điều hànhChỉ đạo điều hành
Thông tin khen thưởng, xử phạt đối với các tổ chức, cá nhân
Ý kiến chỉ đạo điều hành của thủ trưởng cơ quan
Ý kiến xử lý, phản hồi đối với các kiến nghị, yêu cầu của tổ
Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển
Collapse Công khai thông tinCông khai thông tin
Collapse Công khai Dự toán ngân sáchCông khai Dự toán ngân sách
Dự toán Năm 2019
Công khai Hồ sơ trễ hẹn trên hệ thống TTHC
Collapse Công khai Quyết toán ngân sáchCông khai Quyết toán ngân sách
Quyết toán Năm 2019
Collapse Dự án VILGDự án VILG
Danh bạ Dự án
Đấu thầu
Diễn đàn trao đổi
Giới thiệu về Dự Án
Kênh tiếp nhận và thông báo kết quả xử lý khiếu nại
Tài liệu Dự án
Thống kê
Tin tức dự án
Trang chủ
Collapse Giới thiệu chungGiới thiệu chung
Collapse Chức năng,nhiệm vụChức năng,nhiệm vụ
Các đơn vị khối Quản lý Nhà nước
Các đơn vị khối Sự Nghiệp
Sở Tài nguyên và Môi trường
Danh bạ thư điện tử
Những thành tựu nổi bật
Quá trình hình thành và phát triển
Tiềm năng, thế mạnh của ngành
Tổ chức bộ máy
Collapse Hệ thống văn bản quy phạm pháp luậtHệ thống văn bản quy phạm pháp luật
Hệ thống văn bản QPPL ngành TN&MT Hà Nam
Văn bản địa phương
Văn bản Quy phạm pháp luât khác
Văn bản Trung ương
Collapse Thanh tra - Kiểm traThanh tra - Kiểm tra
Lĩnh vực QLNN về Đất đai
Lĩnh vực QLNN về Khoáng Sản
Lĩnh vực QLNN về Môi trường
Collapse Thông tinThông tin
Các Chương trình NCKH, Đề tài, đề án và nhiệm vụ KH ...
Chuyển đổi Số Ngành TN&MT
Công khai về giao dịch thế chấp quyền sử dụng đất tài sản gắn liến với đất.
Đề án 06/CP
Tham vấn Cộng đồng
Thông tin Khen thưởng và Xử phạt liên quan đến lĩnh vực TN&MT
Tiếp cận thông tin
Thông tin Quy hoạch - Kế hoạch sử dụng đất
Collapse Thông tin tuyên truyền phổ biếnThông tin tuyên truyền phổ biến
Phòng chống dịch nCoV
Collapse Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm côngThông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công
Collapse Danh sách các dự ánDanh sách các dự án
Đã hoàn tất
Đang chuẩn bị đầu tư
Đang triển khai
Collapse Thủ tục hành chínhThủ tục hành chính
Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã
Lĩnh vực cung cấp thông tin dữ liệu
Lĩnh vực đo đạc bản đồ
Lĩnh vực khí tượng thủy văn
Lĩnh vực khoáng sản
Lĩnh vực môi trường
Lĩnh vực quản lý đất đai
Lĩnh vực tài nguyên nước
Mức thu các loại phí tại bộ phận tiếp nhận giao trả hồ sơ để doanh nghiệp biết thực hiện
Quy định chi tiết về cải cách thủ tục hành chính
Thông tin chung
TTHC Lĩnh vực đất đai được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh hà nam(ban hành kèm theo quyết định số 1826/Q Đ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2021)
Collapse TTHC Lĩnh vực đo đạc bản đồ thuộc thẩm quyền giải quyết của sở TN&MT hà nam ((ban hành kèm theo Quyết định số 494 /Q Đ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2022 của UBND tỉnh Hà Nam)TTHC Lĩnh vực đo đạc bản đồ thuộc thẩm quyền giải quyết của sở TN&MT hà nam ((ban hành kèm theo Quyết định số 494 /Q Đ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2022 của UBND tỉnh Hà Nam)
A. TTHC liên thông sửa đổi, bổ sung và thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TN&MT
Thủ tục cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ
TTHC sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của sở TN&MT
Collapse TTHC Mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của sở TN&MT tỉnh Hà Nam (ban hành kèm theo quyết định số 1826/Q Đ-UBND ngày 18 /10/2021)TTHC Mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của sở TN&MT tỉnh Hà Nam (ban hành kèm theo quyết định số 1826/Q Đ-UBND ngày 18 /10/2021)
I. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành
II. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung
Collapse TTHC mới ban hành, được thay thế và bị bãi bỏ lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của sở TN&MT (ban hành kèm theo Quyết định số 510 /Q Đ-UBND ngày 20/4/2022 2022 của chủ tịch UBND tỉnh hà nam)TTHC mới ban hành, được thay thế và bị bãi bỏ lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của sở TN&MT (ban hành kèm theo Quyết định số 510 /Q Đ-UBND ngày 20/4/2022 2022 của chủ tịch UBND tỉnh hà nam)
Collapse Danh mục thủ tục hành chính cấp huyệnDanh mục thủ tục hành chính cấp huyện
Thủ tục hành chính cấp huyện mới ban hành
Collapse Danh mục thủ tục hành chính cấp tỉnhDanh mục thủ tục hành chính cấp tỉnh
I. Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường mới ban hành
II. Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường được thay thế
Danh mục thủ tục hành chính cấp xã
Collapse TTHC mới ban hành, được thay thế, bị bãi bỏ lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo quyết định số 1826/Q Đ-UBND 18/10/2021)TTHC mới ban hành, được thay thế, bị bãi bỏ lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo quyết định số 1826/Q Đ-UBND 18/10/2021)
I. Danh mục thủ tục hành chính cấp huyện mới ban hành
II. Danh mục thủ tục hành chính cấp huyện được thay thế
Collapse TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của sở TN&MT tỉnh Hà Nam (ban hành kèm theo quyết định số 2758 /Q Đ-UBND ngày 30/12/2020 của chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam)TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của sở TN&MT tỉnh Hà Nam (ban hành kèm theo quyết định số 2758 /Q Đ-UBND ngày 30/12/2020 của chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam)
Lĩnh vực cung cấp thông tin, dữ liệu
Lĩnh vực đo đạc, bản đồ
Lĩnh vực khí tượng, thủy văn
Lĩnh vực khoáng sản, địa chất
Lĩnh vực môi trường cấp tỉnh
Lĩnh vực tài nguyên nước cấp tỉnh
Tin hoạt động
Collapse Tin tức - Sự kiệnTin tức - Sự kiện
Collapse Đảng - Đoàn thểĐảng - Đoàn thể
Tin tức
Địa chất - Khoáng sản
Đo đạc - Bản đồ
Khí tượng - Thủy văn
Khoa học - Công nghệ
Môi trường
Collapse Quản lý đất đaiQuản lý đất đai
Hủy - Thu hồi GCNQSDĐ
Tài nguyên nước
THAM VẤN MÔI TRƯỜNG
Thanh tra - Pháp chế
Thông tin thời tiết Hà Nam
Thủ tục hành chính và Dịch vụ Công
Collapse Ý kiến góp ý của nhân dân vào dự thảo văn bảnÝ kiến góp ý của nhân dân vào dự thảo văn bản
Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý
Các dự thảo lấy ý kiến góp ý