Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Tin tức - Sự kiện Địa chất - Khoáng sản  
30/01/2024
Ngày 29 tháng 1 năm 2024, Sở tài nguyên và Môi trường ban hành Kết luận kiểm tra số 280/KLKT-STN&MT về việc kết luận công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật về khoáng sản và BVMT đối với dự án ĐTXD công trình khai thác mỏ đá vôi núi Hải Phú, xã Thanh Hải, huyện Thanh Liêm của Công ty TNHH Thành Thắng
04/10/2023
Ngày 29 tháng 9 năm 2023, UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 1120/QĐ-UBND về việc Huỷ kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đá vôi làm VLXD thông thường mỏ núi Thung Lỗ Sâu, xã Thanh Thuỷ, xã Thanh Tân, huyện Thanh Liêm và Quyết định số 1121/QĐ-UBND về việc Huỷ kết quả trúng đáu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đá vôi làm VLXD thông thường mỏ núi K36.1 núi cuối hồ Trứng, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng
13/12/2022
Ngày 29 tháng 8 năm 2022, Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam có ban hành Quyết định số 31/2022/QĐ-UBND về việc Ban hành quy định về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Nam
28/11/2022
Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị thuê đơn vị tư vấn thẩm tra kế hoạch thuê dịch vụ Công nghệ thông tin “Xây dựng hệ thống quản lý hoạt động khoáng sản và cơ sở dữ liệu khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Nam". Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường cần tìm đơn vị tư vấn có năng lực và kinh nghiệm đảm bảo để thực hiện thẩm tra kế hoạch thuê dịch vụ Công nghệ thông tin nêu trên.
21/10/2022
Ngày 08 tháng 4 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam có ban hành Quyết định số 460/QĐ-UBND về việc khoanh định khu vực thông đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh
21/10/2022
Ngày 18 tháng 3 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam có ban hành Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Nam
20/10/2022
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản thay thế Nghị định 164/2016/NĐ-CP.
20/10/2022
Đề xuất tên gọi mới là Luật Địa chất và Khoáng sản; hài hòa giữa quản lý địa chất và khoáng sản; đảm bảo lợi ích của Nhà nước - nhà đầu tư và người dân địa phương nơi có khoáng sản; gìn giữ khoáng sản cho tương lai… Đó là một số điểm mà Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đề xuất Chính phủ trong hồ sơ đề nghị xây dựng Dự án Luật Khoáng sản (sửa đổi) nhằm thể chế hóa Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
20/10/2022
Luật Bảo vệ môi trường 2020 và các văn bản liên quan có nhiều quy định mới mang tính đột phá liên quan đến quản lý chất thải rắn. Hiện, Bộ TN&MT đang phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm quản lý hiệu quả chất thải rắn, nhất là chất thải sinh hoạt, chất thải nhựa.
30/09/2022
Ngày 27 tháng 9 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam có ban hành Quyết định số 1818/QĐ-UBND về việc công nhận kết quả xét chọn hồ sơ đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đá vôi làm VLXD thông thường tại mỏnúi Thung Lỗ Sâu, xã Thanh Thuỷ, xã Thanh Tân, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam
30/09/2022
Ngày 27 tháng 9 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam có ban hành Quyết định số 1819/QĐ-UBND về việc công nhận kết quả xét chọn hồ sơ tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sảnmỏ đá vôi làm VLXD thông thường tại mỏ K36.1, núi Cuối Hồ Trứng, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam
28/09/2022
Ngày 28 tháng 9 năm 2022, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Thông báo số 2058/TB-STN&MT về việc công khai danh sách các tổ chức được xét chọn để tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sảnmỏ đá vôi làm VLXD thông thường tại mỏ K36.1, núi Cuối Hồ Trứng, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam
28/09/2022
Ngày 28 tháng 9 năm 2022, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Thông báo số 2057/TB-STN&MT về việc công khai danh sách các tổ chức được xét chọn để tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đá vôi làm VLXD thông thường tại mỏnúi Thung Lỗ Sâu, xã Thanh Thuỷ, xã Thanh Tân, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam
19/09/2022
Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về khoáng sản có nhiều chuyển biến, đặc biệt là công tác thanh, kiểm tra và xử lý hoạt động khai thác khoáng sản trái phép.
31/08/2022
20 năm xây dựng và phát triển ngành TN&MT là dấu mốc quan trọng để đánh giá lại những thành tựu quan trọng của ngành đối với sự phát triển của đất nước. Đây cũng là dịp để lĩnh vực địa chất và khoáng sản cùng các lĩnh vực khác của Bộ TN&MT điểm lại những dấu ấn quan trọng của từng lĩnh vực, góp phần tạo nên những kết quả nổi bật của ngành TN&MT.
12345678910...
Previous Page 1-15 Next Page