Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích

Thủ tục hành chính Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã  
Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích
a)Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ trực tiếp tại  UBND cấp xã; qua dịch vụ bưu chính công ích
- Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ và đúng thẩm quyền thì xem xét giải quyết.
- Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại UBND cấp xã. Khi nhận kết quả, tổ chức cá nhân phải mang theo phiếu hẹn trả kết quả.
b)Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại UBND cấp xã hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích
c)Hồ sơ:
* Thành phần hồ sơ bao gồm:
a) Bản sao văn bản xác nhận đăng ký tiếp cận nguồn gen được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp;
b) Hợp đồng đã ký giữa các bên liên quan;
c) Xuất trình bản chính một trong các giấy tờ là hộ chiếu, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng (sau đây gọi là giấy tờ tùy thân) để chứng minh về nhân thân của người đề nghị xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích.
* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
d)Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc.
đ) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức
e) Cơ quan thực hiện TTHC:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân cấp xã
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: UBND cấp xã.
f) Kết quả thực hiện TTHC:  Xác nhận hợp đồng của UBND cấp xã.
g) Phí, lệ phí: Không
h) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không
i) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Sau khi đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp nhận việc đăng ký tiếp cận nguồn gen, tổ chức, cá nhân tiến hành ký hợp đồng về việc tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được giao quản lý nguồn gen.
k) Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Luật Đa dạng sinh học năm 2008.
- Nghị định số 65/2010/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2010 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đa dạng sinh học.
- Nghị định số  59/2017/NĐ-CP ngày 12/5/2017 của Chính phủ về quản lý tiếp cận nguồn gien và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen