Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thông tin Tham vấn Cộng đồng  
13/05/2022
Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Hà Nam lấy ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án: “Đầu tư xây dựng đường gom dọc tuyến đường sắt Hà Nội – Thành phố Hồ Chí Minh, địa phận tỉnh Hà Nam”. Cụ thể như sau:
13/05/2022
Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Hà Nam lấy ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án: “Đầu tư xây dựng đường gom dọc tuyến đường sắt Hà Nội – Thành phố Hồ Chí Minh, địa phận tỉnh Hà Nam”. Cụ thể như sau:
09/05/2022
Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ Thương Mại Việt Phát lấy ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án: “Đầu tư xây dựng Khu nhà ở kết hợp chỉnh trang đô thị phía Nam tổ dân phố Bùi, phường Yên Bắc, thị xã Duy Tiên (DT-ĐT01.21)”. Cụ thể như sau:
09/05/2022
Công ty TNHH giáo dục FPT lấy ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án: “Đầu tư xây dựng Cơ sở giáo dục và đào tạo tại Khu đại học Nam Cao, tỉnh Hà Nam”. Cụ thể như sau:
29/04/2022
UBND huyện Thanh Liêm lấy ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án: “Đầu tư xây dựng Quảng trường tại khu trung tâm hành chính huyện Thanh Liêm”
29/04/2022
UBND huyện Thanh Liêm lấy ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án: “Đầu tư xây dựng trường trường chất lượng cao THCS Đinh CôngTráng tại thị trấn Tân Thanh huyện Thanh Liêm tỉnh Hà Nam. ”. Cụ thể như sau:
29/04/2022
UBND huyện Bình Lục lấy ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án: “Nạo vét, kiên cố hóa kênh, kết hợp cải tạo, nâng cấp đường bờ kênh Tân Hòa thuộc địa phận 2 xã Tiêu Động, An Lão, huyện Bình Lục tỉnh Hà Nam”.Cụ thể như sau:
26/04/2022
UBND huyện Thanh Liêm lấy ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án: “Đầu tư xây dựng tuyến đường Đ.N07, tuyến đường Đ.D09 và hoàn trả một phần kênh tiêu KT-8 tại khu trung tâm hành chính huyện Thanh Liêm”. Cụ thể như sau:
04/04/2022
Công ty TNHH đầu tư phát triển đô thị Tân Thanh lấy ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án “Đầu tư xây dựng Khu nhà ở tại thị trấn Tân Thanh và xã Thanh Phong, huyện Thanh Liêm (TL-ĐT03.21).”. Cụ thể như sau:
18/03/2022
Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hà Nam lấy ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án “Đầu tư xây dựng tuyến đường giao thông kết nối từ QL.38 đến Khu Đại học Nam Cao (đoạn từ Km1+200- Km2+420 đường 68m)” của Ban quản lý KCN tỉnh Hà Nam. Cụ thể như sau:
10/03/2022
Công ty TNHH đầu tư phát triển đô thị Tân Thanh lấy ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án “Đầu tư xây dựng Khu nhà ở tại thị trấn Tân Thanh, huyện Thanh Liêm (TL-ĐT02.21)”. Cụ thể như sau:
04/03/2022
Công ty TNHH Hải Vượng lấy ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án Đầu tư xây dựng Khu dân cư mới Bắc Bình Mỹ. Cụ thể như sau:
03/03/2022
Công ty Hà Phương lấy ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án “Đầu tư xây dựng Khu dân cư mới Đức Đồng thuộc Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị và thương mại dọc tuyến đường nối 2 tuyến đường ĐT.499 với ĐT.491 – vị trí 5”. Cụ thể như sau:
02/03/2022
Ủy ban nhân dân huyện Thanh Liêm lấy ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án “Đầu tư xây dựng Trụ sở hành chính thị trấn Tân Thanh, huyện Thanh Liêm”. Cụ thể như sau:
02/03/2022
Ủy ban nhân dân huyện Thanh Liêm lấy ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án“Xây dưng Khu trụ sở cơ quan hành chính huyện thanh liêm” nằm trên địa bàn thị trấn Tân Thanh, huyện Thanh Liêm. Cụ thể như sau:
12
Previous Page 1-15 Next Page