Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thông tin Tham vấn Cộng đồng  
18/01/2023
UBND huyện Thanh Liêm lấy ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án: “Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đấu giá quyền sử dụng đất tại thị trấn Tân Thanh (lô BT4, BT12 theo quy hoạch chung xây dựng đô thị huyện lỵ Thanh Liêm), huyện Thanh Liêm”.Cụ thể như sau:
18/01/2023
UBND huyện Thanh Liêm lấy ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án: “Đầu tư xây dựng Khu Đấu giá quyền sử dụng đất tại thị trấn Tân Thanh (Lô HH16 theo quy hoạch chung xây dựng đô thị huyện lỵ Thanh Liêm), huyện Thanh Liêm.”.Cụ thể như sau:
13/01/2023
Công ty TNHH đầu tư hạ tầng Thái Dương lấy ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án: “Xây dựng khu dân cư mới, chế biến nông sản kết hợp du lịch trải nghiệm tại xã Thụy Lôi, huyện Kim Bảng (KB-ĐT30.22)”.Cụ thể như sau:
13/01/2023
Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Thanh Liêm lấy ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án: “Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đấu giá quyền sử dụng đất tại thị trấn Tân Thanh (lô NV4, lô NV7 theo quy hoạch chung đô thị huyện lỵ Thanh Liêm), huyện Thanh Liêm.”.Cụ thể như sau:
13/01/2023
Ngày 13 tháng 1 năm 2023, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Hà Nam ra văn bản dự báo thời tiết khu vực Hà Nam 03 ngày 14, 15, 16 tháng 1 năm 2023. Cụ thể như sau:
11/01/2023
Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Thanh Liêm lấy ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án: “Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đấu giá quyền sử dụng đất tại thị trấn Tân Thanh (lô NV4, lô NV7 theo quy hoạch chung đô thị huyện lỵ Thanh Liêm), huyện Thanh Liêm.”.Cụ thể như sau:
09/01/2023
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lý Nhân lấy ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án: “Đầu tư xây dựng tuyến đường N2 đoạn từ đường ĐH.02 tới đường kết nối hai đền Trần, huyện Lý Nhân”.Cụ thể như sau:
01/12/2022
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Duy Tiên lấy ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án: “Đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối từ Quốc lộ 38B đến đường Đào Văn Tập địa bàn Thị xã Duy Tiên”.Cụ thể như sau:
01/12/2022
Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại và sản xuất Nam Á lấy ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án: “Đầu tư xây dựng Khu thương mại dịch vụ tổng hợp và gia công, chế tạo các sản phẩm cơ khí”.Cụ thể như sau:
28/11/2022
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lý Nhân lấy ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án “Xây dựng, nâng cấp tuyến đường N5 huyện Lý Nhân (Giai đoạn 1)”. Cụ thể như sau:
16/11/2022
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Duy Tiên lấy ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án: “Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật kết hợp chỉnh trang đô thị tổ dân phố Ngô Tân, phường Tiên Nội, thị xã Duy Tiên”.Cụ thể như sau:
10/11/2022
Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Nam lấy ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án: “Giải phóng mặt bằng và xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu 30.000m2 của Trung đoàn KTT.151”.Cụ thể như sau:
07/11/2022
Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Nam lấy ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án: “Giải phóng mặt bằng và xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Doanh trại Ban CHQS huyện Thanh Liêm”.Cụ thể như sau:
02/11/2022
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Duy Tiên lấy ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án: “Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật kết hợp chỉnh trang đô thị tại phường Yên Bắc và phường Hòa Mạc, thị xã Duy Tiên.”.Cụ thể như sau:
17/10/2022
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Duy Tiên lấy ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án: “Xây dựng tuyến đường phía Đông Bắc tổ dân phố Đồng Văn, phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên”.Cụ thể như sau:
12345
Previous Page 1-15 Next Page