Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thông tin Tham vấn Cộng đồng  
29/05/2024
Ban quản lý dự án đầu tư xâu dựng tỉnh Hà Nam lấy ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của “Dự án Xây dựng tuyến đường gom phía Nam QL.38 đoạn từ nút giao QL.1 đoạn tránh thành phố Phủ Lý đến nút giao với đường N2 (riêng đoạn qua Cụm Công nghiệp Lê Hồ hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đồng bộ như vỉa hè, thoát nước, cây xanh cách ly...)”. Cụ thể như sau:
27/05/2024
Ban quản lý dự án đầu tư xâu dựng tỉnh Hà Nam lấy ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của “Đầu tư xây dựng tuyến đường gom phía Bắc QL38 đoạn từ nút giao QL1 đoạn tránh thành phố Phủ Lý đến nút giao với đường N2 (gồm cả xây dựng hoàn chỉnh nút giao giữa QL38 với đường N3 và đường N2 thuộc quy hoạch chung đô thị Kim Bảng)”. Cụ thể như sau:
22/05/2024
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Hà Nam lấy ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của “Dự án xây dựng trạm bơm Tân Sơn 2 và hệ thống kênh dẫn trên địa bàn huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.”. Cụ thể như sau:
17/05/2024
Ban Quản lý đầu tư xây dựng thành phố Phủ Lý lấy ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của “Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật kết hợp chỉnh trang khu dân cư nông thôn tại nút giao đường 68m và đường Lê Đức Thọ địa bàn xã Liêm Chung và xã Liêm Tiết, thành phố Phủ Lý”. Cụ thể như sau:
13/05/2024
Ban QLDA Đầu tư xây dựng thành phố Phủ Lý lấy ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của “Đầu tư xây dựng tuyến đường 68m địa bàn xã Liêm Chung kết nối với huyện Thanh Liêm (Đoạn từ nút giao đường 68m theo quy hoạch vượt đường Đinh Tiên Hoàng và đường sắt Bắc – Nam đến hết địa phận thành phố Phủ Lý)”. Cụ thể như sau:
23/04/2024
Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Lý Nhân lấy ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của “Xây dựng hạ tầng khu đấu giá đất ở tại xã Nguyên Lý huyện Lý Nhân tỉnh Hà Nam”. Cụ thể như sau:
12/04/2024
Ủy ban nhân dân xã Chính Lý lấy ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của “Xây dựng nghĩa trang nhân dân tập trung xã Chính Lý, huyện Lý Nhân tỉnh Hà Nam”. Cụ thể như sau:
12/04/2024
Ủy ban nhân dân xã Chính Lý lấy ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của “Xây dựng nghĩa trang nhân dân tập trung xã Chính Lý, huyện Lý Nhân tỉnh Hà Nam”. Cụ thể như sau:
09/04/2024
UBND huyện Kim Bảng lấy ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của “Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư tại thôn Đồng Sơn, xã Liên Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam”. Cụ thể như sau:
29/03/2024
Công ty TNHH Hà Phương lấy ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của “Đầu tư xây dựng tuyến đường trung tâm hành chính thị trấn Vĩnh Trụ đoạn từ QL.38B đến đường nối ĐT.499 với ĐT.492 theo hình thức Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao (BT)”. Cụ thể như sau:
29/03/2024
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Hà Nam lấy ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của “Đầu tư xây dựng tuyến đường gom dọc QL.38 đoạn phía bắc cụm công nghiệp Lê Hồ”. Cụ thể như sau:
21/03/2024
Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Thanh Liêm lấy ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của “Đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối đường ĐT.495B với đường ĐH.15 (theo quy hoạch vùng huyện) và khu công nghiệp Thanh Bình II, huyện Thanh Liêm”. Cụ thể như sau:
13/03/2024
Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Thanh Liêm lấy ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của dự án “Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đấu giá quyền sử dụng đất tại thị trấn Tân Thanh (lô NV10), huyện Thanh Liêm.”. Cụ thể như sau:
12/03/2024
Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Thanh Liêm lấy ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của dự án “Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu giá quyền sử dụng đất tại xã Thanh Hà (lô OM-24) huyện Thanh Liêm”. Cụ thể như sau:
12/03/2024
Ban quản lý Dự án phát triển Điện lực – Tổng công ty Điện lực Miền Bắc lấy ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của dự án “Đường dây 110KV từ TBA 220KV Thanh nghị - Kiện Khê, tỉnh Hà Nam”. Cụ thể như sau:
12345678910...
Previous Page 1-15 Next Page