Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thông tin Tham vấn Cộng đồng  
22/09/2022
Ủy ban nhân dân xã Thụy Lôi lấy ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án: “Đầu tư xây dựng Nhà lớp học 6 phòng ( Đơn nguyên 1) và các hạng mục phụ trợ Trường mầm non trung tâm xã Thụy Lôi ( Giai đoạn 1) huyện Kim Bảng”.Cụ thể như sau:
20/09/2022
UBND huyện Bình Lục lấy ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án: “Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất tại xã An Lão, huyện Bình Lục (Giai đoạn 1)”.Cụ thể như sau:
16/09/2022
Cục thi hành án dân sự tỉnh Hà Nam lấy ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án: “Trụ sở và kho vật chứng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam”.Cụ thể như sau:
14/09/2022
Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Bình Lục lấy ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án: “Cải tạo, kiên cố hóa kênh CG5 huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam”. Cụ thể như sau:
26/08/2022
Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Kim Bảng lấy ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án: “Xây dựng tuyến đường trục kết nối phía Đông từ đường T3 vào trung tâm huyện Kim Bảng tỉnh Hà Nam.”. Cụ thể như sau:
26/08/2022
Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Kim Bảng lấy ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án: “Xây dựng tuyến đường trục kết nối phía Tây từ đường T3 vào trung tâm huyện Kim Bảng tỉnh Hà Nam.”Cụ thể như sau:
25/08/2022
Ban QLDA đầu tư xây dựng thành phố Phủ Lý lấy ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án: “Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn phường Lam Hạ”. Cụ thể như sau:
22/08/2022
Ủy ban nhân dân xã Tượng Lĩnh lấy ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án: “Dự án Cải tạo, nâng cấp đường giao thông xã Tượng Lĩnh, huyện Kim Bảng đoạn từ đường ĐH09 nối với đường trục xã (sau thôn Lưu Giáo)”. Cụ thể như sau:
15/08/2022
Ủy ban nhân dân xã Tiên Sơnlấy ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án: “Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu trung tâm hành chính xã Tiên Sơn”. Cụ thể như sau:
15/08/2022
Công ty TNHH Trường Xuân HN lấy ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án: “Dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ lộ thiên khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại núi Than, xã Tân Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam (điều chỉnh)”. Cụ thể như sau:
15/08/2022
Công ty CP Vĩnh Sơn lấy ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án: “Dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ lộ thiên khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại núi Đồng Quàng xã Tượng Lĩnh và xã Tân Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam (điều chỉnh))”. Cụ thể như sau:
11/08/2022
Công ty CP Vật liệu và xây dựng nhà Hà Nội số 28 lấy ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án “Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác lộ thiên mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ núi Thung Gạo, xã Tân Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam”.Cụ thể như sau:
09/08/2022
UBND huyện Kim Bảng lấy ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án: “Hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá đất ở xen kẹp, nhỏ lẻ tại thôn Trung Hòa, xã Thụy Lôi, huyện Kim Bảng”. Cụ thể như sau:
08/08/2022
Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Hà Nam lấy ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án: “Đầu tư xây dựng Trung tâm điều trị nghiện ma túy và phục hồi chức năng tâm thần tỉnh Hà Nam”. Cụ thể như sau:
04/08/2022
UBND huyện Kim Bảng lấy ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án “Xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng”.Cụ thể như sau:
1234
Previous Page 1-15 Next Page