Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thông tin Tham vấn Cộng đồng  
17/05/2023
Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Bình Lục lấy ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án: “Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Đồn Xá, huyện Bình Lục”.Cụ thể như sau:
17/05/2023
UBND xã Thanh Phong lấy ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án: “Đầu tư xây dựng tuyến đường 36M đoạn từ trục T1 đến khu đấu giá quyền sử dụng đất và một số tuyến đường GTNT thôn Tân Phong xã Thanh Phong huyện Thanh Liêm”.Cụ thể như sau:
17/05/2023
Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Thanh Liêm lấy ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án: “Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường khu vực và chỉnh trang các tuyến đường hiện trạng thị trấn Tân Thanh, huyện Thanh Liêm”.Cụ thể như sau:
28/04/2023
Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hà Nam lấy ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án: ““Đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối từ khu tái định cư Thụy Lôi 3 đến đường ĐH07 xã Thụy Lôi””.Cụ thể như sau:
11/04/2023
Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Bình Lục lấy ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án: “Cải tạo, kiên cố hóa kênh, kết hợp nâng cấp đường bờ kênh Chính Tây huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam”. Cụ thể như sau:
10/04/2023
Công ty Điện Lực Hà Nam lấy ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án: “Đường dây và TBA 110kV Nhân Mỹ, tỉnh Hà Nam”.Cụ thể như sau:
31/03/2023
Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Kim Bảng lấy ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án: “Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư tại xã Tân Sơn- Vị trí 2 (thôn Đồng Tân) phục vụ GPMB các dự án trên địa bàn xã Tân Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam (Giai đoạn I)”.Cụ thể như sau:
31/03/2023
Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Kim Bảng lấy ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án: “Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư tại thị trấn Quế - vị trí 2 phục vụ giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn thị trấn Quế, huyện Kim Bảng (giai đoạn I)”.Cụ thể như sau:
31/03/2023
Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Kim Bảng lấy ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án: “Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư tại xã Tượng Lĩnh (thôn Quang Thừa) phục vụ GPMB các dự án trên địa bàn xã Tượng Lĩnh, huyện Kim Bảng (Giai đoạn I)”.Cụ thể như sau:
31/03/2023
Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Kim Bảng lấy ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án: “Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư tại xã Lê Hồ(thôn Đại Phú) phục vụ giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn xã Lê Hồ, huyện Kim Bảng (giai đoạn I)”.Cụ thể như sau:
28/03/2023
Công ty Cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng Long - Lands lấy ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án: “Đầu tư xây dựng khu nhà ở kết hợp chỉnh trang khu dân cư thôn Doãn, xã Tiên Ngoại, thị xã Duy Tiên”.Cụ thể như sau:
23/03/2023
Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Nam lấy ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án: “Xây dựng trụ sở Bảo hiểm xã hội huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam”.Cụ thể như sau:
22/03/2023
UBND thị trấn Quế lấy ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án: “Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ QL.21B mới đến QL.21B cũ thị trấn Quế, huyện Kim Bảng)”.Cụ thể như sau:
17/03/2023
Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Duy Tiên lấy ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án: “Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Đồng Văn I mở rộng về phía Đông Bắc nút giao Vực Vòng (giai đoạn 1)”.Cụ thể như sau:
17/03/2023
Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố Phủ Lý lấy ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án: “Đầu tư cải tạo, nâng cấp kênh BH10 địa bàn thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam”.Cụ thể như sau:
123456789
Previous Page 1-15 Next Page