Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Quản lý đất đai Hủy - Thu hồi GCNQSDĐ  
21/09/2022
Ngày 19 tháng 9 năm 2022, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Quyết định số 254/QĐ-STN&MT về việc huỷ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ ông Nguyễn Văn Hoàn, hộ khẩu thường trú: Thôn Đồng An , xã La Sơn, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.
21/09/2022
Ngày 19 tháng 9 năm 2022, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Quyết định số 255/QĐ-STN&MT về việc huỷ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ ông Nguyễn Văn Hoàn, hộ khẩu thường trú: Thôn Đồng An , xã La Sơn, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.
21/09/2022
Ngày 19 tháng 9 năm 2022, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Quyết định số 256/QĐ-STN&MT về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Đầu tư xây dựng khu nhà ở kết hợp chỉnh trang đô thị phía Nam tổ dân phố Bùi, phường Yên Bắc, thị xã Duy Tiên (DT-ĐT01.21)
16/09/2022
Ngày 15 tháng 9 năm 2022, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Quyết định số 251/QĐ-STN&MT về việc phê duyệt ĐTM dự án Đầu tư xây dựng Trường chất lượng cao THCS Đinh Công Tráng tại thị trấn Tân Thanh, huyện Thanh Liêm
14/09/2022
Ngày 07 tháng 9 năm 2022, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Quyết định số 229/QĐ-STN&MT về việc hủy GCN.QSD đất đã cấp cho hộ ông Đào Văn Tiến ở thôn Tả Hà, xã Văn Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam
14/09/2022
Ngày 09 tháng 9 năm 2022, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Quyết định số 235/QĐ-STN&MT về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ ông Nguyễn Văn Chế và vợ là bà Nguyễn Thị Trọng, nơi thường trú thôn Đình Ngọ, xã Tiên Hiệp, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.
14/09/2022
Ngày 14 tháng 9 năm 2022, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Quyết định số 241/QĐ-STN&MT về việc huỷ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ ông Đỗ Xuân Lận, hộ khẩu thường trú: Thôn 1, xã Vũ Bản, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.
14/09/2022
Ngày 14 tháng 9 năm 2022, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Quyết định số 243/QĐ-STN&MT về việc huỷ và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Hộ ông Nguyễn Hữu Long Hộ khẩu TT: Thôn Hồi Trung, xã Thụy Lôi, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam
14/09/2022
Ngày 14 tháng 9 năm 2022, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Quyết định số 242/QĐ-STN&MT về việc huỷ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cấp lại GCN QSD đất cho hộ ông Nguyễn Thanh Tùng, thường trú tại: Thôn đội 5 xã Ngọc Lũ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.
14/09/2022
Ngày 14 tháng 9 năm 2022, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Quyết định số 244/QĐ-STN&MT về việc phê duyệt báo cáo ĐTM dự án điều chỉnh dự án Đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại núi Quèn cây Chanh, xã Tân Sơn, huyện Kim Bảng
09/08/2022
Ngày 08 tháng 8 năm 2022, Sở tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định hủy giấy chứng nhận số 201/QĐSTN&MT về việc huỷ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cấp lại GCN QSD đất cho hộ ông Nguyễn Ngọc Sơn, hộ khẩu thường trú: Thôn Tiên Lý, xã Đồn Xá, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.
02/08/2022
Ngày 01 tháng 8 năm 2022, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Quyết định số 194/QĐ-STN&MT về việc thu hồi GCN.QSD đất đã cấp cho hộ ông Đào Văn Tiến ở thôn Tả Hà, Xã Văn Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam
02/08/2022
Ngày 01 tháng 8 năm 2022, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Quyết định số 193/QĐ-STN&MT về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ bà Đỗ Thị Tâm, nơi thường trú tại tổ dân phố Đọ Xá, phường Thanh Châu, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.
26/07/2022
Ngày 21 tháng 7 năm 2022, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Quyết định số 182/QĐ-STN&MT về việc huỷ và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Hộ ông Nguyễn Quang Hùng Hộ khẩu TT: Thôn 5, xã Nhật Tân, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam
26/07/2022
Ngày 21 tháng 7 năm 2022, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Quyết định số 181/QĐ-STN&MT về việc huỷ và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Hộ ông Lê Văn Quý Hộ khẩu TT: Thôn Thọ Lão 1, xã Hoàng Tây, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam
123456789
Previous Page 1-15 Next Page