Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Quản lý đất đai Hủy - Thu hồi GCNQSDĐ  
27/08/2021
Ngày 26 tháng 6 năm 2021, Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam có ban hành Quyết định số 240/QĐ-STN&MT về việc huỷ và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ bà Đinh Thị Chở; Hộ khẩu thường trú: Thôn Đoan Vỹ 2, xã Thanh Hải, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam
23/08/2021
Ngày 23 tháng 8 năm 2021, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Quyết định số 237/QĐ-STN về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Hộ ông Phạm Văn Hoành, nơi thường trú Thôn 2, xã Chính Lý, huyện Lý Nhân và bà Lương Thị Nhung, nơi thường trú Tổ 3, phường Lương Khánh Thiện, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
23/08/2021
Ngày 23 tháng 8 năm 2021, Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 236/QĐ-STN&MT về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Hộ ông Phạm Đình Hưng (đã chết) và bà Nguyễn Thanh Hiền, nơi thường trú Thôn Nam Xá 4 (nay là Thôn 2), xã Nhân Nghĩa, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam
20/08/2021
Ngày 12 tháng 8 năm 2021, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Quyết định số 228/QĐ-STN&MT về việc huỷ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Chùa Thá, địa chỉ tại Tổ dân phố Thá, phường Liêm Chính, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
11/08/2021
Ngày 06 tháng 8 năm 2021, Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam có ban hành Quyết định số 219/QĐ-STN&MT về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Hộ ông Mai Văn Ý (đã chết),nơi thường trú trước khi chết thôn Văn Quan, xã Văn Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam
11/08/2021
Ngày 06 tháng 8 năm 2021, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Quyết định số 218/QĐ-STN&MT về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Hộ bà Phạm Thị Lễ, nơi thường trú thôn Quan Văn, xã Văn Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam
11/08/2021
Ngày 06 tháng 8 năm 2021, Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam có ban hành Quyết định số 217/QĐ-STN&MT về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Hộ ông Trương Văn Quy, tại thôn Đông A, xã Xuân Khê, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam
11/08/2021
Ngày 09 tháng 8 năm 2021, Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam có ban hành Quyết định số 222/QĐ-STN&MT về việc huỷ và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Viết Duyến ; Hộ khẩu thường trú: Thôn Chè Kho Làng, xã Thanh Tâm, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam
11/08/2021
Ngày 10 tháng 8 năm 2021, Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam có ban hành Quyết định số 224/QĐ-STN&MT về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Ông Phạm Bá Cương, nơi thường trú Thôn 1, xã Phù Vân, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.
11/08/2021
Ngày 10 tháng 8 năm 2021, Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam có ban hành Quyết định số 225/QĐ-STN&MT về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và cấp lại chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Ông Nguyễn Bá Mạnh và bà Phạm Thị Thúy Hồng, nơi thường trú Thôn 1, xã Phù Vân, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.
10/08/2021
Ngày 02 tháng 8 năm 2021, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Quyết định số 197/QĐ-STN&MT về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Hộ bà Trần Thị Bé, nơi thường trú Thôn 7, xã Tiến Thắng, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam
23/07/2021
Ngày 22 tháng 7 năm 2021, Sở tài nguyên và môi trường có ban hành Quyết định số 188/QĐ-STN&MT về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Hộ ông Hoàng Văn Anh, nơi thường trú Xóm 2, xã Liêm Chung, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.
21/07/2021
Ngày 19 tháng 7 năm 2021, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Quyết định số 176/QĐ-STN&MT về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Hộ bà Đỗ Thị Hà, nơi thường trú Khu 5 Đông, thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc
21/07/2021
Ngày 21 tháng 7 năm 2021, Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam có ban hành Quyết định số 181/QĐ-STN&MT về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Hộ ông Nguyễn Văn Quân và bà Trần Thị Mai, hộ khẩu thường trú tại thôn 2, xã Chính Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam
21/07/2021
Ngày 21 tháng 7 năm 2021, Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam có ban hành Quyết định số 185/QĐ-STN&MT về việc huỷ và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Nguyễn Thị Đào; Hộ khẩu TT: Xóm 16 Phù Thụy ( nay là Thôn 5) xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam (thửa 215)
12345
Previous Page 1-15 Next Page