Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Quản lý đất đai Hủy - Thu hồi GCNQSDĐ  
13/06/2024
Ngày 12 tháng 6 năm 2024, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 132/QĐ-STN&MTvề việc huỷ 02 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Công ty cổ phần thép Hưng Thịnh. Địa chỉ thửa đất tại: Khu công nghiệp Đồng Văn và Khu công nghiệp Đồng Văn I, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
07/06/2024
Ngày 28 tháng 5 năm 2024, Văn phòng Đăng ký đất đai - Sở tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 332/QĐ-VPĐKĐĐ về việc hủy và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mang tên bà Nguyễn Thị Hải, sinh năm 1972, địa chỉ thường trú: Phường Liêm Chính, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam; lý do huỷ: Do bị mất.
23/02/2024
Ngày 05 tháng 2 năm 2024, Văn phòng Đăng ký đất đai - Sở tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 96/QĐ-VPĐKĐĐ về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ bà Trần Thị NY, hộ khẩu thường trú tại TDP Trì xá phường Châu Giang, thị xã Duy Tiên tỉnh Hà Nam
23/02/2024
Ngày 05 tháng 02 năm 2024, Văn phòng Đăng ký đất đai - Sở tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 97/QĐ-VPĐKĐĐ về việc về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Trần Hữu Hậu, hộ khẩu thường trú tại thôn 4 Đồng Yên, xã Chân Lý huyện Lý Nhân tỉnh Hà Nam,
23/02/2024
Ngày 06 tháng 2 năm 2024, Văn phòng Đăng ký đất đai - Sở tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 98/QĐ-VPĐKĐĐ về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ ông Nguyễn Văn Sâm và bà Nguyễn Thị Kim Thanh hộ khẩu thường trú tại thôn Yên Mỹ xã Chuyên Ngoại thị xã Duy Tiên tỉnh Hà Nam
23/02/2024
Ngày 21 tháng 2 năm 2024, , Văn phòng Đăng ký đất đai - Sở tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 100/QĐ-VPĐKĐĐ về việc hủy và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Nguyễn Thị Cốm địa chỉ thường trú tại Thôn Đanh Xá, xã Ngọc Sơn huyện Kim Bảng tỉnh Hà Nam
22/02/2024
Ngày 05 tháng 2 năm 2024, Văn phòng Đăng ký đất đai - Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 95/QĐ-VPĐKĐĐ về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ ông Lê Văn Bái (đã chết) và bà Nguyễn Thị Lan hộ khẩu thường trú tại DTP Du Long, phường Châu Giang, Thị xã Duy Tiên tỉnh Hà Nam
22/08/2023
Ngày 21 tháng 8 năm 2023, Văn phòng Đăng ký đất đai - Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Quyết định số 350/QĐ-VPĐKĐĐ về việc thu hồi 07 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho 07 hộ dân tại thôn Văn Bối xã Nhật Tựu huyện Kim Bảng tỉnh Hà Nam
22/05/2023
Ngày 18 tháng 5 năm 2023, Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Hà Nam có ban hành Quyết định số 171/QĐ-STN&MT về việc huỷ và cấp lại GCNQSD đất quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất cho hộ ông Phạm Văn Ký hộ khẩu thường trú tại TDP Du Long, phường Châu Giang, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
22/05/2023
Ngày 19 tháng 5 năm 2023, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Quyết định số 173/QĐ-STN&MT về việc huỷ và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ bà Phạm Thị Thuý Hộ khẩu TT: Thôn 3 Tâng, xã Thanh Hương, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam
28/04/2023
Ngày 27 tháng 4 năm 2023, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Quyết định số 149/QĐ-STN&MT về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Phạm Thị Nữ, nơi thường trú thôn Hồng Sơn, Xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.
28/04/2023
Ngày 27 tháng 4 năm 2023, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Quyết định số 150/QĐ-STN&MT về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ ông Trần Văn Thái và bà Lê Thị Việt, cùng có nơi thường trú Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
06/04/2023
Ngày 31 tháng 12 năm 2023, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Quyết định số 120/QĐ-STN&MT về việc huỷ và cấp lại GCNQSD đất quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất cho hộ ông Vũ Văn Lý, HKTT tại 72/16Đ số 16, Bình Hưng Hòa, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.
31/03/2023
Ngày 30 tháng 3 năm 2023, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Quyết định số 114/QĐ-STN&MT về việc huỷ và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Trần Văn Huệ Hộ khẩu TT: Thôn 2 Lạc Nhuế, xã Đồng Hoá, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam
31/03/2023
Ngày 30 tháng 3 năm 2023, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Quyết định số 115/QĐ-STN&MT về việc huỷ và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của bà Phạm Thị Khoẻ Hộ khẩu TT: thôn Siêu Nghệ, xã Nhật Tựu, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam
12345678910...
Previous Page 1-15 Next Page