Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Quản lý đất đai Hủy - Thu hồi GCNQSDĐ  
10/05/2022
Ngày 06 tháng 5 năm 2022, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Quyết định số 80/QĐ-STN&MT về việc huỷ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ ông Vũ Kim và vợ là bà Phạm Thị Loan, thường trú tại thôn Ninh Lão, xã Duy Minh, huyện Duy Tiên( Nay là TDP Ninh Lão, Phường Duy Minh, thị xã Duy Tiên), tỉnh Hà Nam.
10/05/2022
Ngày 06 tháng 5 năm 2022, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Quyết định số 81/QĐ-STN&MT về việc huỷ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ ông Phan Công Ty và vợ là bà Trần Thị Phương, thường trú tại thôn Thần Nữ, xã Bạch Thượng, huyện Duy Tiên( Nay là TDP Thần Nữ, Phường Bạch Thượng, thị xã Duy Tiên), tỉnh Hà Nam.
29/04/2022
Ngày 28 tháng 4 năm 2022, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Quyết định số 74/QĐ-STN&MT về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ ông Đào Duy Thành (đã chết) và vợ là bà Đào Thị Huệ, nơi thường trú thôn Lương Tràng, xã Liêm Tiết, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
26/04/2022
Ngày 25 tháng 4 năm 2022, Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam có ban hành Quyết định số 73/QĐ-STN&MT về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ ông Trần Ngọc Lọ và bà Trần Thị Bé, nơi thường trú thôn Lý Nội, xã Phú Phúc, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam
06/04/2022
Ngày 01 háng 4 năm 2022, Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam có ban hành Quyết định số 58/QĐSTN&MT về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Trần Thị Hoa, nơi thường trú xóm 14, xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam nay là tổ 25, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
30/03/2022
Ngày 24 tháng 3 năm 2022, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Quyết dịnh số 53/QĐ-STN&MT về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Đặng Văn Mát (đã chết) và vợ là bà Vũ Thị Giới, nơi thường trú thôn Quán Nha, xã Tiên Hải, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.
04/03/2022
Ngày 03 tháng 3 năm 2022, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Quyết định số 45/QĐ-STN&MT về việc huỷ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Văn Dũng và vợ là bà Chu Thị Mai Loan, thường trú tại thôn Ngũ, xã Bạch Thượng, huyện Duy Tiên( Nay là TDP Ngũ Nội, Phường Bạch Thượng, thị xã Duy Tiên), tỉnh Hà Nam
25/02/2022
Ngày 14 tháng 2 năm 2022, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Quyết định số 37/QĐ-STN&MT về việc huỷ và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Văn Chung có hộ khẩu thường trú tại Thôn Ngũ Cõi, xã Liêm Cần, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam
25/02/2022
Ngày 14 tháng 2 năm 2022, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Quyết định hủy Giấy chứng nhận số 38/QĐ-STN&MT về việc huỷ và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ ông Nguyễn Văn Dương và bà Lê Thị Mến Hộ khẩu thường trú: Thôn Thượng Cầu Vọng, xã Liêm Túc, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam
29/01/2022
Ngày 27 tháng 1 năm 2022, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Quyết định số 33/QĐ-STN&MT về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Trương Văn Nam và vợ là bà Lữ Thị Vân Anh, nơi thường trú tổ 7, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.
29/01/2022
Ngày 26 tháng 1 năm 2022, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Quyết định số 30/QĐ-STN&MT về việc huỷ và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ ông Nguyễn Văn Thức và bà Lê Thị Lan Hộ khẩu TT: Thôn Thọ Lão 1, xã Hoàng Tây, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam
28/01/2022
Ngày 27 tháng 1 Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Quyết định số 32/QĐ-STN&MT về việc huỷ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ ông Nguyễn Văn Lự, thường trú tại xóm Tây, xã Châu Giang, huyện Duy Tiên( Nay là TDP Tây Duyên Giang, Phường Châu Giang, thị xã Duy Tiên), tỉnh Hà Nam.
12/01/2022
Ngày 04 tháng 1 năm 2021, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Quyết định số 01/QĐ-STN&MT về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ bà Lại Thị Lừ, nơi thường trú tổ 11, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.
12/01/2022
Ngày 06 tháng 1 năm 2021, Sở tài nguyên và Môi trường co ban hành Quyết định số 05/QĐ-STN&MT về việc thu hồi GCN.QSD đất đã cấp cho bà Nguyễn Thị Kim địa chỉ thường trú TDP Thá, phường Liêm Chính, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
12/01/2022
Ngày 06 tháng 1 năm 2022, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Quyết định số 06/QĐ-STN&MT về việc thu hồi GCN.QSD đất đã cấp cho bà Nguyễn Văn Dương địa chỉ thường trú xóm 8, xã Liêm Chung, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
1234567
Previous Page 1-15 Next Page