Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần t...

Tin tức - Sự kiện  
Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước năm 2023
Ngày 30 tháng 01 năm 2024, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 275/QĐ-BTNMT về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2023
Chi tiết Quyết định số 275/QĐ-BTNMT:275-qd-btnmt_Signed.pdf