Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thủ tục hành chính TTHC Lĩnh vực đo đạc bản đồ thuộc thẩm quyền giải quyết của sở TN&MT hà nam ((ban hành kèm theo Quyết định số 494 /Q Đ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2022 của UBND tỉnh Hà Nam)