Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thanh tra - Kiểm tra  
28/03/2024
Ngày 27 tháng 3 năm 2024, Sở tài nguyên và Môi trường ban hành số 715/TB-STN&MT về việc thông báo về kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Dự án Đầu tư xây dựng Khu trung tâm thương mại dịch vụ kết hợp nhà ở thuộc khu đô thị Bắc Châu Giang, thành phố Phủ Lý
28/03/2024
Ngày 27 tháng 3 năm 2024, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông báo số 699/TB-STN&MT về việc hông báo về kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở tại thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.
25/03/2024
Ngày 22 tháng 3 năm 2023, Sở tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết dịnh số 59/QĐ-STN&MT về việc ban hành Kế hoạch thanh tra năm 2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường
08/03/2024
Ngày 06 tháng 3 năm 2024, Sở tài nguyên và Môi trường ban hành Thông báo số 535/TB-STN&MT về việc thông báo kết quả kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật đất đai đối với dự án ĐTXD Văn phòng làm việc, trung tâm kinh doanh hàng nội thất, máy nông công nghiệp và sửa chữa cơ khí của Công ty TNHH Cường Thịnh tại CCN Thanh Hải, xã Thanh Hải, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam
06/02/2024
Ngày 29 tháng 12 năm 2023, Sở tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 480/QĐ-STN&MT về việc ban hành nội quy tiếp công dân
30/01/2024
Ngày 29 tháng 1 năm 2024, Sở tài nguyên và Môi trường ban hành Kết luận kiểm tra số 280/KLKT-STN&MT về việc kết luận công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật về khoáng sản và BVMT đối với dự án ĐTXD công trình khai thác mỏ đá vôi núi Hải Phú, xã Thanh Hải, huyện Thanh Liêm của Công ty TNHH Thành Thắng
30/01/2024
Ngày 29 tháng 1 năm 2024, Sở tài nguyên và Môi trường ban hành Thông báo số 278/TB-STN&MT về kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Dự án: Đầu tư xây dựng HTKT Khu nhà ở phía Tây thị trấn Bình Mỹ, huyện Bình Lục (đợt 2)
23/01/2024
Ngày 22 tháng 1 năm 2024, Sở tài nguyên và Môi trường ban hành Kết luận kiểm tra số 199/KL-STN&MT về việc kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực BVMT đối với dự án cung cấp dịch vụ kho vận và vận chuyển hàng hóa của Công ty cổ phần vận tải và thương mại Đại Thành Long tại KCN Châu Sơn, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
23/01/2024
Ngày 22 tháng 1 năm 2024, Sở tài nguyên và Môi trường ban hành Kết luận kiểm tra số 200/KL-STN&MT về việc kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về BVMT của Công ty TNHH kỹ thuật cơ điện lạnh Hoàng Gia tại KCN Châu Sơn, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
18/01/2024
Ngày 12 tháng 1 năm 2024, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Kết luận kiểm tra số 105/KLKT-STN&MTvề việc kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BVMT đối với dự án đầu tư cải tạo công nghệ chuyển từ sản xuất xi măng sang sản xuất vôi công nghiệp tại TT. Kiện Khê, huyện Thanh Liêm của Công ty cổ phần xi măng Kiện Khê
17/01/2024
Ngày 16 tháng 1 năm 2024, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Thông báo số 153/TB-STN&MT về kết quả kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật đất đai đối với dự án xây dựng Trung tâm kinh doanh và cán tôn các loại của Công ty CP XNK sản xuất và thương mại Quang Phát tại xã Công Lý, huyện Lý Nhân
29/12/2023
Ngày 28 tháng 12 năm 2023, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Kết luận kiểm tra số 3374/KLKT-STN&MT về việc kết luận kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên nước và BVMT của Công ty Xây dựng Đồng Tâm
29/12/2023
Ngày 28 tháng 12 năm 2023, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Kết luận thanh tra số 3373../KLKT-STN&MT về việc kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên nước và BVMT của Công ty cổ phần xây dựng và phát triển HTKT Hà Nam
14/12/2023
Ngày 07 tháng 12 năm 2023, Thanh tra Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam có quyết định số 07/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHHH Fabi Secret Việt Nam tại xã Thanh Hà huyện Thanh Liêm tỉnh Hà Nam
20/11/2023
Ngày 14 tháng 11 năm 2023, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Kết luận thanh tra số 2890/KL-STN&MT về việc kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BVMT đối với dự án ĐTXD nhà máy sản xuất bao bì, túi siêu thị xuất khẩu Quang Trung tại phường Hòa mạc, thị xã Duy Tiên của Công ty TNHH sản xuất bao bì, túi siêu thị xuất khẩu Quang Trung
1234
Previous Page 1-15 Next Page
22/12/2022
Ngày 13 tháng 12 năm 2022, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Kết luận thanh tra số 2832/KL-STN&MT về việc chấp các quy định của pháp luật về đất đai, khoáng sản và BVMTđối với dự án đầu tư Công trình khai thác mỏ đá vôi làm VLXD thông thường và bãi chế biến tại mỏ T23 núi Thung Lỗ Sâu, xã Thanh Thủy, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà nam của Công ty khai thác khoáng sản Đức Hương
03/08/2022
Ngày 02 tháng 8 năm 2022, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Kết luận kiểm tra số 1531/KLKT-STN&MT về việc việc chấp hành pháp luật về đất đai và BVMT đối với Công ty TNHH Trương Thành Công tại TT. Kiện Khê huyện Thanh Liêm tỉnh Hà Nam