Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thanh tra - Kiểm tra  
26/07/2022
Ngày 25 tháng 7 năm 2022, Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam có ban hành Kết luận kiểm tra số 1466/KLKT-STN&MT về việc chấp hành pháp luật về đất đai và bảo vệ môi trường đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Sapali
11/02/2022
Ngày 10 tháng 2 năm 2022, Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam có ban hành Quyết định số 36/QĐ-STN&MT về việc ban hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường
06/01/2022
Năm 2022 Bộ TN&MT sẽ thanh tra diện rộng, thanh tra chuyên đề kết hợp nhiều lĩnh vực. Đồng thời, tăng cường thanh tra đột xuất đối với các tổ chức có dấu hiệu vi phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường trên cơ sở yêu cầu của công tác quản lý Nhà nước cũng như thông tin phản ánh của cơ quan truyền thông và người dân.
09/12/2021
Ngày 08 tháng 12 năm 2021, Sở tài nguyên và Môi trường co ban hành Quyết định số 340/QĐ-STN&MT về việc dừng thực hiện thanh tra, kiểm tra đối với các Doanh nghiệp theo kế hoạch năm của Sở Tài nguyên và Môi trường
01/11/2021
Ngày 11 tháng 3 năm 2021, Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam có ban hành Kết luận thanh tra số 370/KLTT-STN&MT về việc quản lý sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn huyện Bình Lục
01/11/2021
Ngày 11 tháng 3 năm 2021, Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam có ban hành Kết luận thanh tra số 372/KLTT-STN&MT về việc quản lý sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn huyện Lý Nhân
01/11/2021
Ngày 11 tháng 3 năm 2021, Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam có ban hành Kết luận thanh tra số 371/KLTT-STN&MT về việc quản lý sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn huyện Kim Bảng
12/10/2021
Tiếp nhận, xử lý đơn thư, giải đáp thắc mắc của đại biểu Quốc hội, người dân, doanh nghiệp, cải cách thủ tục hành chính theo hướng tinh giản, nhanh gọn là các nỗ lực của Bộ TN&MT trong 3 tháng qua.
12/10/2021
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020), Bộ Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thiện và trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; tài nguyên nước và khoáng sản; khí tượng thủy văn; đo đạc và bản đồ (sau đây gọi tắt là dự thảo Nghị định).
10/08/2021
Ngày 30 tháng 7 năm 2021, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Thông báo số 1292/TB-STN&MT về kết quả kiểm tra hồ sơ đề nghị cấp GCNQSD đất cho các chủ sử dụng nhận chuyển nhượng QSD đ ất, quyền sở hữu nhà ở thuộc Dự án ĐTXD Khu trung tâm thương mại kết hợp loại hình nhà ở thương mại (Shophouse) và Khu nhà ở công nhân tại phường lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam do Công ty cổ phần Liên doanh Vạn Hải Lý - Happytex làm chủ đầu tư
04/03/2021
Ngày 21 tháng 1 năm 2021, Sở tài nguyên và Môi trường có Quyết định số 16/QĐ-STN&MT về việc giải quyết khiếu nại của bà Phạm Thị Là ở xóm 5 thị trấn Vĩnh Trụ huyện Lý Nhân tỉnh Hà Nam
04/03/2021
Ngày 09 tháng 2 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam có ban hành Quyết định số 292/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại tố cáo của hộ bà Đào Thị Tiến ở thôn Tân Phong, xã Thanh Phong, huyện Thanh Liêm tỉnh Hà Nam (lần 2)
04/03/2021
Ngày 09 tháng 2 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam có ban hành Quyết định số 293/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại tố cáo của hộ ông Đoàn Văn Tấn ở thôn Tân Phong, xã Thanh Phong, huyện Thanh Liêm tỉnh Hà Nam (lần 2)
02/11/2020
Theo hướng dẫn của Bộ TN&MT, các nhiệm vụ trọng tâm của Thanh tra Bộ TN&MT năm 2021 sẽ tập trung vào 03 nội dung chính là thanh tra hành chính; thanh tra diện rộng, thanh tra chuyên đề kết hợp nhiều lĩnh vực; thanh tra chuyên ngành khí tượng thủy vănThanh tra chuyên ngành khí tượng thủy văn.
29/09/2020
Ngày 29 tháng 9 năm 2020, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam đã ban hành văn bản số 61/TTr đề nghị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Nam, cung cấp thông tin về số tiền và phong tỏa tài khoản số: 48210000239223 của công ty TNHH SAVINA Hà Nam.
12
Previous Page 1-15 Next Page
03/08/2022
Ngày 02 tháng 8 năm 2022, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Kết luận kiểm tra số 1531/KLKT-STN&MT về việc việc chấp hành pháp luật về đất đai và BVMT đối với Công ty TNHH Trương Thành Công tại TT. Kiện Khê huyện Thanh Liêm tỉnh Hà Nam
03/08/2022
Ngày 02 tháng 8 năm 2022, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Kết luận kiểm tra số 1531/KLKT-STN&MT về việc việc chấp hành pháp luật về đất đai và BVMT đối với Công ty TNHH Trương Thành Công tại TT. Kiện Khê huyện Thanh Liêm tỉnh Hà Nam