Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thanh tra - Kiểm tra  
20/11/2023
Ngày 14 tháng 11 năm 2023, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Kết luận thanh tra số 2890/KL-STN&MT về việc kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BVMT đối với dự án ĐTXD nhà máy sản xuất bao bì, túi siêu thị xuất khẩu Quang Trung tại phường Hòa mạc, thị xã Duy Tiên của Công ty TNHH sản xuất bao bì, túi siêu thị xuất khẩu Quang Trung
02/11/2023
Ngày 03 tháng 10 năm 2023 có ban hành Kết luận thanh tra số 2464/KL-STN&MT về thanh tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực đất đai, và bảo vệ môi trường đối với dự án xây dựng Nhà máy sản xuất vật liệu trang trí nội ngoại thất của Công ty cổ phần nhựa Kiên An (nay đổi tên thành Công ty cổ phần VN ECOFLOOR) tại CCN xã Kim Bình, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà nam
02/11/2023
Ngày 09 tháng 10 năm 2023, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Kết luận thanh tra số 2523/KL-STN&MT về thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường và khoáng sản đối với dự án "ĐTXD công trình mỏ lộ thiên khai thác đá vôi làm VLXD thông thường tại núi Thung Bầu, TT. Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam" của Công ty cổ phần Sơn Hải
02/11/2023
Ngày 09 tháng 10 năm 20223, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Kết luận thanh tra số 2522/KL-STN&MT về thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường và khoáng sản đối với dự án "ĐTXD công trình mỏ lộ thiên khai thác đá vôi làm VLXD thông thường tại núi Thung Canh Nội xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà nam" của Công ty TNHH đầu tư khoáng sản Thanh Sơn
24/04/2023
Ngày 21 tháng 4 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam có ban hành Quyết định số 439/QĐ-UBND xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường đối với hộ kinh doanh Tống Anh Cường. Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Hoàn Dương, xã Mộc Bắc, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
21/03/2023
Ngày 17 tháng 3 năm 2023, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Kết luận kiểm tra số 536/KLKT-STN&MT về việc chấp hành pháp luật về đất đai và BVMT đối với hộ gia đình Tống Anh Cường tại xã Tiên ngoại, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà nam
08/03/2023
Ngày 07 tháng 3 năm 2023, Sở tài nguyên và Môi trường ban hành Kết luận thanh tra số 415/KLKT-STN&MT về việc chấp hành pháp luật về đất đai và BVMT đối với Công ty cổ phần khoáng sản và vật liệu mới Tiến Lộc tại xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam
07/03/2023
Ngày 02 tháng 3 năm 2023, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam có ban hành Quyết định số 02/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và Tài nguyên nước đối với công ty TNHH Xuân Trường tại Tiểu khu La Mát, thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.
03/03/2023
Ngày 13 tháng 2 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ra quyết định xử phạt số 201/QĐ-UBND về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và Tài nguyên nước đối với công ty TNHH Hội Vũ tại cụm công nghiệp Cầu Giát phường hòa mạc thị xã Duy Tiên.
01/12/2022
Ngày 30 tháng 11 năm 2022, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Kết luận thanh tra số 2717/KL-STN&MT về việc chấp hành pháp luật tài nguyên nước , công tác bảo vệ môi trường và sử dụng đất của công ty TNHH xây dựng Mỹ Đà đối với nhà máy nước sạch Phú Phúc tại xã Phú Phúc huyện Lý Nhân tỉnh Hà Nam
09/11/2022
Ngày 08 tháng 11 năm 2022, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Kết luận kiểm tra số 2479/KLKT-STN&MT về việc chấp hành pháp luật về đất đai và BVMT đối với Công ty Cổ phần XNK Hà Nam tại Thung Lỗ Sâu, xã Thanh Thủy, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam
24/10/2022
Ngày 06 tháng 1 năm 2022, Chính Phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có ban hành Nghị định số 04/2022/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; tài nguyên nước và khoáng sản; khí tượng thủy văn; đo đạc và bản đồ
23/10/2022
Ngày 13 tháng 11 năm 2020, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV có thông qua Luật số 67/2020/QH14 về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính
23/10/2022
Ngày 06 tháng 5 năm 2022, Thanh tra Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam có ban hành Quyết định xử phạt hành chính số 03/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với công ty TNHH thương mại và xây dựng An Gia Việt Nam
23/10/2022
Ngày 24 tháng 1 năm 2022, Thanh tra Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Quyêt định xử phạt vi phạm hành chính số 02/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với Công ty Cổ phần Cát Xanh Hà Nam
123
Previous Page 1-15 Next Page
22/12/2022
Ngày 13 tháng 12 năm 2022, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Kết luận thanh tra số 2832/KL-STN&MT về việc chấp các quy định của pháp luật về đất đai, khoáng sản và BVMTđối với dự án đầu tư Công trình khai thác mỏ đá vôi làm VLXD thông thường và bãi chế biến tại mỏ T23 núi Thung Lỗ Sâu, xã Thanh Thủy, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà nam của Công ty khai thác khoáng sản Đức Hương
03/08/2022
Ngày 02 tháng 8 năm 2022, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Kết luận kiểm tra số 1531/KLKT-STN&MT về việc việc chấp hành pháp luật về đất đai và BVMT đối với Công ty TNHH Trương Thành Công tại TT. Kiện Khê huyện Thanh Liêm tỉnh Hà Nam