Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ...

Thủ tục hành chính  
Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Ngày 29 tháng 12 năm 2023, Bộ tài nguyên và Môi trường có ban hành Quyết định số 4263/QĐ-BTNMT về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng  quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Nội dung Quyết định xem chi tiết tại đây Quyetdinh4263.pdf
Phụ lục đi kèm Quyết dịnh phần 1 xem chi tiết tại đây2.2. PL QD cong bo thu tuc phan 1_Signed.pdf
Phụ lục đi kèm Quyết dịnh phần 2 xem chi tiết tại đây 2.2. PL QD cong bo thu tuc phan 2_Signed.pdfBộ thông tin và truyền thông
Tin liên quan