Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Chỉ đạo điều hành Thông tin khen thưởng, xử phạt đối với các tổ chức, cá nhân  
23/10/2022
Ngày 06 tháng 5 năm 2022, Thanh tra Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam có ban hành Quyết định xử phạt hành chính số 03/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với công ty TNHH thương mại và xây dựng An Gia Việt Nam
23/10/2022
Ngày 24 tháng 1 năm 2022, Thanh tra Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Quyêt định xử phạt vi phạm hành chính số 02/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với Công ty Cổ phần Cát Xanh Hà Nam
23/10/2022
Ngày 15 tháng 7 năm 2022, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Kết luận thanh tra số 1380/KL-STN&MT về việc thanh tra về việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực đất đai và Bảo vệ môi trường của Công ty TNHH Asia Feed Mills Hà Nam tại cụm công nghiệp Kim Bình, xã Kim Bình thành phố Phủ Lý tỉnh Hà Nam
06/01/2022
Năm 2022 Bộ TN&MT sẽ thanh tra diện rộng, thanh tra chuyên đề kết hợp nhiều lĩnh vực. Đồng thời, tăng cường thanh tra đột xuất đối với các tổ chức có dấu hiệu vi phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường trên cơ sở yêu cầu của công tác quản lý Nhà nước cũng như thông tin phản ánh của cơ quan truyền thông và người dân.
29/09/2020
Ngày 29 tháng 9 năm 2020, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam đã ban hành văn bản số 61/TTr đề nghị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Nam, cung cấp thông tin về số tiền và phong tỏa tài khoản số: 48210000239223 của công ty TNHH SAVINA Hà Nam.
21/09/2020
Ngày 01 tháng 9 năm 2020, Sở tài nguyên và môi trường có Quyết định số 18/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường Công ty TNHH Vận tải Hồng Hà
12/03/2020
Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nam thành lập Đoàn kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, khoáng sản đối với Công ty Cổ phần xi măng Xuân Thành, Công ty Cổ phần đầu tư Thành Thắng tại dự án khai thác mỏ đá sét xi măng Khe Non 2 thuộc các xã Thanh Hương, Thanh Lưu và Liêm Sơn, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.