Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo về việc thực hiện tiếp nhận, giải quyết dịch vụ công trực tuyến toàn trình (mức độ 4) ; thanh toán trực tuy...

Thủ tục hành chính  
Thông báo về việc thực hiện tiếp nhận, giải quyết dịch vụ công trực tuyến toàn trình (mức độ 4) ; thanh toán trực tuyến phí, lệ phí và trả kết quả TTHC bằng bản điện tử thay thế văn bản giấy đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường
Ngày 01 tháng 11 năm 2023, Sở tài nguyên và Môi trường có thông báo số 2764/TB-STN&MT về việc thực hiện tiếp nhận, giải quyết dịch vụ công trực tuyến toàn trình (mức độ 4) ; thanh toán trực tuyến phí, lệ phí và trả kết quả TTHC bằng bản điện tử thay thế văn bản giấy đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường
Nội dung Thông báo xem chi tiết tại đây thongbaoso2764.pdf
Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam
Tin liên quan