Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực khoáng sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài...

Thủ tục hành chính  
Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực khoáng sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Ngày 06 tháng 10 năm 2023, Bộ tài nguyên và môi trường có ban hành Quyết định số 2901/QĐ-BTNMT về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực khoáng sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Nội dung Quyết định xem chi tiết tại đây Quyetdinhso2901.pdf
Bộ tài nguyên và Môi trường
Tin liên quan