Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Tin tức - Sự kiện Môi trường  
15/09/2021
Góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường 2020, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân bày tỏ sự quan tâm sâu sắc đến quy định Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất, nhập khẩu; phát triển kinh tế tuần hoàn,…
15/09/2021
Chiều ngày 30/8, Thứ trưởng Lê Công Thành đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với Cục Quản lý tài nguyên nước và các đơn vị liên quan về công tác xây dựng Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tài nguyên nước và một số Luật liên quan đến quản lý, bảo vệ tài nguyên nước.
15/09/2021
Trong khuôn khổ Dự án "Bảo vệ khí hậu thông qua Phát triển thị trường năng lượng sinh học bền vững", Việt Nam triển khai nghiên cứu ngành hẹp để tận dụng năng lượng sinh học cho phát điện và sản xuất nhiệt.
15/09/2021
Giai đoạn 2021 - 2030 được Liên Hợp Quốc xác định là thập niên “Phục hồi các hệ sinh thái”. Mục tiêu và yêu cầu về bảo tồn đa dạng sinh học (ĐDSH) đã trở thành nội dung của nhiều văn kiện quốc tế quan trọng như: Mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc (SDG), Khung toàn cầu về ĐDSH sau 2020 (GBF), Hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới...
15/09/2021
Luật Bảo vệ môi trường (BVMT) năm 2020 đã đưa ra nhiều quy định mới lần đầu tiên được thể chế hóa trong một đạo luật lớn. Điều đó đặt ra trọng trách cho những nhà làm luật sẽ phải cụ thể các điểm đột phá đó trong các văn bản hướng dẫn thi hành, để đảm bảo cơ sở thực thi chính thức của Luật vào đầu năm 2022.
15/09/2021
Để thực hiện Luật Bảo vệ môi trường 2020, Bộ TN&MT đưa ra kế hoạch từ nay đến 2022 sẽ hoàn thành 31 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường (QCVN). Trong đó có 25 QCVN thay thế cho 48 QCVN hiện hành và xây dựng mới 6 QCVN đã được quy định trong Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.
15/09/2021
Tổng cục Môi trường cho biết, đến đầu tháng 8/2021, Tổng cục đã rà soát, tổng hợp, phân loại ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, địa phương, các tổ chức, chuyên gia được lấy ý kiến đối với Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật BVMT.
15/09/2021
Để hoàn thiện Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 2020, Bộ TN&MT đã lấy ý kiến rộng rãi trong cộng đồng doanh nghiệp, các nhà khoa học…
20/08/2021
Ngày 16 tháng 8 năm 2021, Sở tài nguyên và Môi trường có Công văn số 1406/STN&MT-MT về việc triển khai, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản liên quan về bảo vệ môi trường
12/08/2021
Ngày 22/7/2021, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã ký Quyết định 1316/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa ở Việt Nam.
12/08/2021
Thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 26/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, hóa chất, phân bón làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong công trình xây dựng, các Bộ, ngành và địa phương sớm đưa ra giải pháp và tổ chức triển khai.
12/08/2021
Theo Đề án quản lý chất thải nhựa ở Việt Nam mới được phê duyệt, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ TN&MT có nhiệm vụ chủ trì tổng kết, đánh giá, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Đề án trên phạm vi cả nước.
12/08/2021
Ngày 09/8, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ký Quyết định số 1560/QĐ-BTNMT Ban hành Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Chỉ thị số 41/CT-TTg ngày 01 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn.
12/08/2021
Bộ TN&MT vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 41/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn.
01/08/2021
Ngày 17 tháng 11 năm 2020, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có thông qua Luật Bảo vệ môi trường 2020 số 72./2020/QH14, ngày có hiệu lực 01/01/2022
12345678910...
Previous Page 1-15 Next Page