Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Tin tức - Sự kiện Môi trường  
19/11/2020
Mới đây, tại thành phố Đà Nẵng diễn ra Hội nghị Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 23 về "Giảm phát thải CO2, vận hành hợp lý hồ chứa nước để cắt lũ".
19/11/2020
Chiều ngày 17/11/2020, sau khi nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi), Quốc hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Luật Bảo vệ Môi trường (sửa đổi), với 443/466 đại biểu tán thành, chiếm 91,91%.
12/11/2020
Là một trong những khu vực ô nhiễm rác thải nhựa nghiêm trọng, ASEAN cũng là mảnh đất màu mỡ cho các phong trào, sáng kiến hay mô hình giảm thiểu, tái chế, tái sửa dụng nhựa. Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 gây nên sự gia tăng đột ngột nhựa sử dụng một lần và các chính sách còn cần thời gian để đi vào thực tiễn, đây là “nguồn năng lượng” để giữ vững các thành quả chống ô nhiễm nhựa và thúc đẩy làn sóng dâng cao trong cộng đồng.
12/11/2020
Hưởng ứng phong trào “Phòng chống chất thải nhựa” do Thủ tướng Chính phủ phát động, trong những tháng cuối năm 2020, hàng loạt các địa phương trong cả nước đã ban hành Chỉ thị, văn bản thực hiện các giải pháp giảm thiểu rác thải nhựa tại địa phương.
10/11/2020
Trong thời gian qua, báo chí phản ánh về bất cập trong quản lý chất thải đang làm lãng phí tài nguyên rác và đề xuất tái chế là phương án xử lý rác thải hiệu quả.
03/11/2020
4 nội dung xin ý kiến gồm: phân loại dự án đầu tư theo tiêu chí về môi trường và đối tượng phải đánh giá sơ bộ tác động môi trường; thẩm quyền thẩm định báo cáo ĐTM; tích hợp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước vào giấy phép môi trường; à bảo đảm đồng bộ với các Luật có liên quan.
03/11/2020
Cơ sở dữ liệu quốc gia về quan trắc tài nguyên và môi trường, trên cơ sở Quy hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia thu nhận, quản lý hợp nhất, đồng bộ số liệu quan trắc đa lĩnh vực tài nguyên và môi trường; đáp ứng yêu cầu cung cấp, khai thác, chia sẻ, công bố thời gian thực các thông tin quan trắc tài nguyên và môi trường chuyên ngành và tổng hợp phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý nhà nước, hoạch định chính sách, phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo đảm an ninh - quốc phòng; đồng thời tạo nền tảng dữ liệu phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số.
03/11/2020
Ngày 29/10, Bộ Tài nguyên và Môi trường có Thông báo số 76/TB-BTNMT Về việc gia hạn Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.
03/11/2020
Nổi bật, công tác xây dựng và triển khai thực hiện Đề án, văn bản quy phạm pháp luật, trong đó đã trình Quốc hội xem xét và cho ý kiến về Dự thảo Luật bảo vệ môi trường tại kỳ họp thứ 9.
03/11/2020
Theo Tờ trình của Chính phủ trình Quốc hội cho ý kiến về Dự thảo Luật tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội thứ XIV (sau đây gọi là Tờ trình số 252/TTr-CP), việc phân loại dự án đầu tư để thực hiện quy định về bảo vệ môi trường (BVMT) dựa trên tiêu chí phân loại dự án của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo đối tác công tư (PPP), như tại Điều 29a và Điều 30a. Theo đó, đối tượng phải đánh giá sơ bộ tác động môi trường cũng được xác định theo tiêu chí phân loại dự án của các Luật này.
03/11/2020
Việc thống nhất chỉ dùng 01 loại giấy phép môi trường, bao gồm cả nội dung cấp phép xả nước thải vào công trình thủy lợi đã được lấy ý kiến Thành viên Chính phủ và Chính phủ đã thống nhất khi trình Quốc hội xin ý kiến Dự thảo Luật và thể hiện ưu điểm nổi bật.
03/11/2020
Ngày 02/11, Bộ Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 6118/ /BTNMT-TCMT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, về việc tăng cường kiểm tra, giám sát đối với các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, đặc biệt là cơ sở xử lý CTNH trong tình hình tiếp tục thực hiện “mục tiêu kép” của Chính phủ.
26/10/2020
Sáng 24/10, thảo luận về nội dung Giấy phép môi trường trong dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi), đa số các đại biểu Quốc hội cho rằng, việc tích hợp giấy phép môi trường sẽ đạt mục tiêu cải cách hành chính của Chính phủ đang xây dựng đồng thời giảm bớt phiền hà cho doanh nghiệp. Báo cáo tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin ý kiến các vị Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) về lựa chọn phương ánsử dụng giấy phép môi trường.
26/10/2020
Phân loại dự án đầu tư có tác động đến môi trường, thẩm quyền thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), phương án dùng giấy phép môi trường… là những vấn đề chính còn có ý kiến khác nhau của Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi).
26/10/2020
Sáng ngày 24/10, tiếp tục trong chương trình của Kỳ họp thứ 10, Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi). Sau khi tiếp thu ý kiến của các vị Đại biểu Quốc hội (ĐBQH), nhiều vấn đề lớn của Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) đã được tiếp thu, chỉnh lý cho phù hợp với tiến trình phát triển, hội nhập của đất nước.
12345678910...
Previous Page 1-15 Next Page