Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Tin tức - Sự kiện Môi trường  
22/09/2023
Ngày 22 tháng 9 năm 2023, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Quyết định số 363/QĐ -STN&MT vê việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường ĐH.07 (đoạn từ Khu nhà ở đô thị tại thị trấn Tân Thanh đến Khu đấu giá xã Thanh Phong, xã Thanh Hà), huyện Thanh Liêm
22/09/2023
Ngày 20 tháng 9 năm 2023, Sở tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 361/QĐ-STN&MT về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng Dự án Xây dựng tuyến đường nối từ nút giao ngã ba Hoà Mạc đến đường ĐH.05 (từ Km0+00 đến Km2+560,41) tại phường Hoà Mạc, thị xã Duy Tiên
19/09/2023
Ngày 18 tháng 9 năm 2023, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Giấy phép môi trường số 2328/GM-STN&MT về việc cấp phép môi trường cho Công ty Cổ phần xi măng Kiện Khê địa chỉ văn phòng tại Thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của dự án “Đầu tư cải tạo công nghệ chuyển từ sản xuất xi măng sang sản xuất vôi công nghiệp”
15/09/2023
Ngày 12 tháng 9 năm 2023 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam ban hành Văn bản số 2279/STN&MT-MT về việc đề nghị các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Công thương; Xây dựng;Công an tỉnh; Ban Quản lý các Khu công nghiệp; UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện Quyết định số 980/QĐ-TTg ngày 22/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ
08/09/2023
Ngày 08 tháng 9 năm 2023, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Quyết định số 342/QĐ-STN&MT về việc phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Đường dây và TBA 110kV Nhân Mỹ, tỉnh Hà Nam
08/09/2023
Ngày 08 tháng 9 năm 2023, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Quyết định số 343/QĐ-STN&MT về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Xây dựng trụ sở bảo hiểm xã hội huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam
05/09/2023
Ngày 31 tháng 8 năm 2023, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Quyết định số 329/QĐ-STN&MT về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Đầu tư xây dựng Khu thương mại dịch vụ tổng hợp và gia công, chế tạo các sản phẩm cơ khí của Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại và Sản xuất Nam Á
05/09/2023
Ngày 02 tháng 8 năm 2023, Sở tài nguiyên và Môi trường có ban hành Kế hoạch số 1887 /KH-STN&MT về việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nam năm 2023
31/08/2023
Ngày 31 tháng 8 năm 2023, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Giấy phép môi trường số 2173/GPMT-STN&MT về việc cấp phép môi trường của Công ty TNHH vận tải thương mại Anh Tiến
24/08/2023
Ngày 24 tháng 8 năm 2023, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Thông báo số 2088/TB-STN&MT về kết quả kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về khoáng sản và BVMT đối với dự án ĐTXD công trình khai thác mỏ đá vôi núi Thung Dầu, xã Thanh Tân, huyện Thanh Liêm của Công ty Cổ phần đầu tư vật liệu xây dựng Hồng Hà
23/08/2023
Ngày 22 tháng 8 năm 2023, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Kết luận thanh tra số 2062/KL-STN&MT về việc chấp hành các quy định pháp luật về đất đai và BVMT đối với "dự án ĐTXD nhà máy sản xuất gạch không nung, cát nghiền tại xã Thanh Tân huyện Thanh Liêm" của Công ty Cổ phần Cát Xanh Hà Nam
23/08/2023
Ngày 22 tháng 8 năm 2023, Sở tài nguyên và Môi trường ban hành Kết luận thanh tra số 2063/KL-STN&MT về việc chấp hành các quy định pháp luật về BVMT và Khoáng sản đối với dự án ĐTXD công trình khai thác mỏ đá vôi Đồng Ao núi Ông Voi, xã Thanh Thủy, huyện Thanh liêm, tỉnh Hà Nam của Công ty TNHH MTV đá xây dựng Transmeco
23/08/2023
Ngày 23 tháng 8 năm 2023, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Giấy phép môi trường số 2077/GPMT-STN&MT về việc cấp phép môi trường Công ty TNHH 26868 tại Thung Bầu, thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của cơ sở “Mở rộng dự án Đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất vôi công nghiệp” tại thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam
18/08/2023
Ngày 17 tháng 8 năm 2023, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Quyết định số 306/QĐ-STN&MT về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án "Cải tạo, nâng cấp tuyến đường ĐH.06 (đoạn từ đường T1 đến đường ĐH.10), huyện Thanh Liêm"
18/08/2023
Ngày 18 tháng 8 năm 2023, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Kết luận thanh tra số 2027/KL-STN&MT về việc kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BVMT đối với dự án ĐTXD nhà máy sản xuất, kinh doanh may mặc, điện tử gia dụng và sản xuất giày tại xã An Nội, huyện Bình Lục của Công ty TNHH giày Ngọc Hồng
12345678910...
Previous Page 1-15 Next Page