Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Tin tức - Sự kiện Môi trường  
22/09/2022
Ngày 21 tháng 9 năm 2022, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành giấy phép môi trường số 2007/GPMT-STN&MT về việc cấp phép môi trường của Dự án đầu tư xây dựng Khu phức hợp khách sạn, thương mại Atlantic Đồng Văn thuộc lô TM6 Khu đô thị Đồng Văn Xanh, thị xã Duy Tiên, Hà Nam của Công ty Cổ phần 973
19/09/2022
Hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch năm 2022, các địa phương đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực.
19/09/2022
Chất lượng môi trường không khí là vấn đề tồn tại trong vài năm trở lại đây, cần có hướng giải quyết căn cơ.
19/09/2022
Nguồn lực cho bảo vệ môi trường cần được huy động từ nhiều nguồn, tạo ra một nguồn vốn dồi dào để thực hiện quan điểm “Đầu tư bảo vệ môi trường là đầu tư phát triển bền vững”.
19/09/2022
Hiện chất lượng nước mặt tại các lưu vực sông chính còn tương đối tốt ở khu vực thượng nguồn, miền núi, vùng sâu, vùng xa. Ô nhiễm nước mặt tại các lưu vực sông xuất hiện chủ yếu ở các khu vực hạ lưu, nơi đi qua các đô thị lớn, khu vực có hoạt động sản xuất công nghiệp phát triển, làng nghề, khu vực khai thác khoáng sản.
19/09/2022
Từ năm 2019, Chính phủ đã giao Bộ TN&MT là cơ quan đầu mối, thống nhất quản lý nhà nước về chất thải rắn. Chủ tịch UBND cấp tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện về vấn đề rác thải và xử lý rác thải trên địa bàn.
15/09/2022
Giai đoạn 2016-2022, môi trường Việt Nam chứng kiến những sự cố môi trường chưa từng có, như sự cố ô nhiễm môi trường biển miền Trung, xả thải tại Bắc Hưng Hải; cháy hóa chất ở Hạ Đình (Thanh Xuân, Hà Nội); ô nhiễm không khí nghiêm trọng ở Hà Nội… Từ đây, việc hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường đặt ra những vấn đề mới, vấn đề lớn cần giải quyết thấu đáo.
15/09/2022
Với mục tiêu “Xây dựng được hệ thống quan trắc TNMT quốc gia hợp lý, thống nhất, đồng bộ, hiện đại, đạt trình độ hàng đầu khu vực Đông Nam Á và trình độ tiên tiến của khu vực châu Á”, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch mạng lưới quan trắc TN&MT quốc gia giai đoạn 2016 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.
15/09/2022
Theo thống kê đến hết năm 2021, cả nước có 117 cơ sở xử lý chất thải nguy hại; tỷ lệ chất thải nguy hại được thu gom, xử lý đúng quy định đạt 90%, tăng khoảng 11% so với năm 2016.
15/09/2022
Thanh tra, xử lý vi phạm pháp luật về môi trường là một công cụ quan trọng nhằm đấu tranh phòng chống tội phạm về môi trường.
15/09/2022
Tiếp nối chủ đề đã được phát động tại Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2021 (Cùng hành động để thay đổi thế giới) và tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị các Bộ, ban ngành, tổ chức chính trị - xã hội, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022.
15/09/2022
Chọn phương thức phát triển xanh, kiểm soát từ đầu nguồn là những định hướng nhằm giúp chúng ta chủ động phòng ngừa, kiểm soát, ngăn chặn các tác động xấu lên môi trường, các sự cố môi trường
15/09/2022
Theo nhận định của Bộ TN&MT, một trong những thách thức về môi trường trong tương lai là các nguồn ô nhiễm môi trường gia tăng nhanh về số lượng, quy mô và mức độ tác động xấu lên môi trường, làm cho môi trường đất, nước, không khí nhiều nơi bị ô nhiễm.
15/09/2022
Bộ TN&MT vừa ban hành Kế hoạch tăng cường phòng ngừa, giám sát, kiểm soát các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Theo đó có 3 nhóm dự án, cơ sở sản xuất nằm trong kế hoạch giám sát.
15/09/2022
Theo Kế hoạch tăng cường phòng ngừa, giám sát, kiểm soát các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường mới ban hành, trong năm 2022, Bộ TN&MT sẽ thực hiện giám sát thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở, dự án lớn, có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao đồng thời kiểm soát chặt chẽ về môi trường đối với các khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp, làng nghề.
12345678910...
Previous Page 1-15 Next Page