Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Công khai thông tin Công khai Hồ sơ trễ hẹn trên hệ thống TTHC  
20/11/2023
Ngày 20 tháng 11 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam có ban hành Công văn số 4535/VPUB-HCCKSTT về việc công khai hồ sơ trễ hạn tháng 10/2023 trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC