Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản và lĩnh vực tài nguyê...

Thủ tục hành chính  
Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản và lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam
Ngày 14 tháng 11 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam có ban hành Quyết định số 1319/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong  lĩnh vực địa chất và khoáng sản và lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi  chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam
Nội dung Quyết định xem chi tiết tại đây QĐ công bố DMTTHC lv KS+TNN Sở TNMT T11.23 (1).pdf
Tin liên quan