Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch làm việc của lãnh đạo

Lịch công tác của sở tài nguyên và môi trường

Tuần 49 : Từ ngày 30/11/2020 đến ngày 06/12/2020

◄ Tuần truớc |  Tuần hiện tại |  Tuần sau ►

Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
07:45-11:30 Họp BCH Đảng bộ tỉnh Đ/c Hảo
13:30-17:00 Họp BCH Đảng bộ tỉnh Đ/c Hảo
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:00-11:30 Nghe báo cáo n.dung điều chỉnh, mở rộng DA. KĐT Hưng Hòa tại xã Thanh Phong Đ/c Thái
08:30-11:30 Họp đoàn thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận hoàn thành n.vụ XD NTM năm 2020 Đ/c Long
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:00-11:30 Nghe báo cáo kế quả rà soát t.hiện các dự án Khu đô thị, khu nhà ở trên địa bàn tỉnh Đ/c Thái
14:00-17:00 HN. đánh giá tác động môi trường Đ/c Long
14:00-17:00 HN xin ý kiến về QH chung thị xã Duy Tiên Đ/c Hảo
14:00-17:00 Nghe các đơn vị b.cáo C.ty Daejin Sanup xin thuê đất tại xã Tràng An Đ/c Thái
14:00-17:00 HN. đánh giá tác động môi trường Đ/c Long
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
07:30-11:30 HN học tập, quán triệt, triển khai thực hiện NQ ĐH đại biểu Đảng bộ tỉnh Đ/c Hảo
07:30-11:30 HN học tập, quán triệt, triển khai thực hiện NQ ĐH đại biểu Đảng bộ tỉnh Đ/c Thái
07:30-11:30 HN học tập, quán triệt, triển khai thực hiện NQ ĐH đại biểu Đảng bộ tỉnh Đ/c Long
14:00-17:00 Nghe báo cáo đồ án QH khu nhà ở đô thị tại xã Thi Sơn huyện Kim Bảng Đ/c Thái
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
09:00-11:30 L.việc với Lãnh đạo Tập đoàn Sun Group Đ/c Hảo
13:00-17:00 HN. lấy ý kiến góp ý về các dự thảo Đ/c Long
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thứ/Ngày tháng Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
Thứ 2
30/11/2020
07:45-11:30 Họp BCH Đảng bộ tỉnh Đ/c Hảo
13:30-17:00 Họp BCH Đảng bộ tỉnh Đ/c Hảo
Thứ 3
01/12/2020
08:00-11:30 Nghe báo cáo n.dung điều chỉnh, mở rộng DA. KĐT Hưng Hòa tại xã Thanh Phong Đ/c Thái
08:30-11:30 Họp đoàn thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận hoàn thành n.vụ XD NTM năm 2020 Đ/c Long
Thứ 4
02/12/2020
08:00-11:30 Nghe báo cáo kế quả rà soát t.hiện các dự án Khu đô thị, khu nhà ở trên địa bàn tỉnh Đ/c Thái
14:00-17:00 HN. đánh giá tác động môi trường Đ/c Long
14:00-17:00 HN xin ý kiến về QH chung thị xã Duy Tiên Đ/c Hảo
14:00-17:00 Nghe các đơn vị b.cáo C.ty Daejin Sanup xin thuê đất tại xã Tràng An Đ/c Thái
14:00-17:00 HN. đánh giá tác động môi trường Đ/c Long
Thứ 5
03/12/2020
07:30-11:30 HN học tập, quán triệt, triển khai thực hiện NQ ĐH đại biểu Đảng bộ tỉnh Đ/c Hảo
07:30-11:30 HN học tập, quán triệt, triển khai thực hiện NQ ĐH đại biểu Đảng bộ tỉnh Đ/c Thái
07:30-11:30 HN học tập, quán triệt, triển khai thực hiện NQ ĐH đại biểu Đảng bộ tỉnh Đ/c Long
14:00-17:00 Nghe báo cáo đồ án QH khu nhà ở đô thị tại xã Thi Sơn huyện Kim Bảng Đ/c Thái
Thứ 6
04/12/2020
09:00-11:30 L.việc với Lãnh đạo Tập đoàn Sun Group Đ/c Hảo
13:00-17:00 HN. lấy ý kiến góp ý về các dự thảo Đ/c Long
Thứ 7
05/12/2020
...
Chủ nhật
06/12/2020
...
Bấm vào tải file nội dung,
Ghi chú tuần
...