Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch làm việc của lãnh đạo

Lịch công tác của sở tài nguyên và môi trường

Tuần 39 : Từ ngày 19/09/2022 đến ngày 25/09/2022

◄ Tuần truớc |  Tuần hiện tại |  Tuần sau ►

Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
09:30-11:30 HN làm việc với Tổ kiểm toán nhà nước tại Hà Nam Nguyễn Văn Hảo Chi cục Môi trường Nan QLKCN tỉnh Hà Nam
14:30-17:00 Kiểm tra cấp phép môi trường dự án Công ty TNHH KTĐ Bình Minh Nguyễn Văn Hảo Chi cục Môi trường Xã Thanh Nghị
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:00-11:30 HN trực tuyến triển khai thực hiện c.trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 Nguyễn Văn Thái Phòng 320 UBND tỉnh
08:30-11:30 Dự phiên họp Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản Lại Văn Minh Phòng Khoáng sản Hà Nội
14:00-17:00 HN thảo luận dự toán năm 2023 Nguyễn Văn Hảo Văn phòng Sở Tài chính
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
07:00-11:30 Dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2022-2027 Nguyễn Văn Hảo Nhà văn hóa tỉnh Hà Nam
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thứ/Ngày tháng Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
Thứ 2
19/09/2022
09:30-11:30 HN làm việc với Tổ kiểm toán nhà nước tại Hà Nam Nguyễn Văn Hảo Chi cục Môi trường Nan QLKCN tỉnh Hà Nam
14:30-17:00 Kiểm tra cấp phép môi trường dự án Công ty TNHH KTĐ Bình Minh Nguyễn Văn Hảo Chi cục Môi trường Xã Thanh Nghị
Thứ 3
20/09/2022
...
Thứ 4
21/09/2022
08:00-11:30 HN trực tuyến triển khai thực hiện c.trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 Nguyễn Văn Thái Phòng 320 UBND tỉnh
08:30-11:30 Dự phiên họp Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản Lại Văn Minh Phòng Khoáng sản Hà Nội
14:00-17:00 HN thảo luận dự toán năm 2023 Nguyễn Văn Hảo Văn phòng Sở Tài chính
Thứ 5
22/09/2022
07:00-11:30 Dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2022-2027 Nguyễn Văn Hảo Nhà văn hóa tỉnh Hà Nam
Thứ 6
23/09/2022
...
Thứ 7
24/09/2022
...
Chủ nhật
25/09/2022
...
Bấm vào tải file nội dung,
Ghi chú tuần
...