Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch làm việc của lãnh đạo

Lịch công tác của sở tài nguyên và môi trường

Tuần 6 : Từ ngày 30/01/2023 đến ngày 05/02/2023

◄ Tuần truớc |  Tuần hiện tại |  Tuần sau ►

Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:00-11:30 Nghe báo cáo các phương án đẩy nhanh tiến độ phân bổ, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 2023 Hoàng Văn Long Phòng Quy hoạch, đăng ký và đo đạc bản đồ Phòng 320 UBND tỉnh
14:00-17:00 Nghe báo cáo các đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu thuộc địa bàn TX. Duy Tiên, huyện Kim Bảng, thành phố Phủ Lý Hoàng Văn Long Phòng Quy hoạch, đăng ký và đo đạc bản đồ Phòng 320 UBND tỉnh
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:00-11:30 Hội nghị CB,CC, VC và hợp đồng lao động năm 2023 Lại Văn Minh,Nguyễn Văn Thái,Hoàng Văn Long Văn phòng,Thanh tra,Phòng Khoáng sản,Phòng Quy hoạch......... Phòng họp tầng VI sở
16:00-17:00 Kiểm tra thực địa dự án đấu giá tại xã Thanh Tân, trụ sở trung tâm hành chính huyện Thanh Liêm Nguyễn Văn Thái Phòng Giao đất định giá đất Xã Thanh Tân
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
07:30-17:00 Các lãnh đạo làm việc tại đơn vị.
15:00-17:00 Dự lễ khởi công dự án ĐTXD tuyến đường bộ song hành QL 21 địa phận huyện Kim Bảng Hoàng Văn Long Nút giao T3 với QL 21 xã Khả Phong
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:00-11:30 HN tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình xác định hiện trạng rừng các dự án do Bộ CHQS tỉnh làm chủ đầu tư Lại Văn Minh Phòng Quy hoạch, đăng ký và đo đạc bản đồ,Văn phòng Đăng ký đất đai Bộ CHQS tỉnh Hà Nam
08:00-11:30 HN trực tuyến của Chính phủ với các địa phương Hoàng Văn Long Phòng Giao đất định giá đất Phòng 320 UBND tỉnh
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thứ/Ngày tháng Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
Thứ 2
30/01/2023
08:00-11:30 Nghe báo cáo các phương án đẩy nhanh tiến độ phân bổ, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 2023 Hoàng Văn Long Phòng Quy hoạch, đăng ký và đo đạc bản đồ Phòng 320 UBND tỉnh
14:00-17:00 Nghe báo cáo các đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu thuộc địa bàn TX. Duy Tiên, huyện Kim Bảng, thành phố Phủ Lý Hoàng Văn Long Phòng Quy hoạch, đăng ký và đo đạc bản đồ Phòng 320 UBND tỉnh
Thứ 3
31/01/2023
08:00-11:30 Hội nghị CB,CC, VC và hợp đồng lao động năm 2023 Lại Văn Minh,Nguyễn Văn Thái,Hoàng Văn Long Văn phòng,Thanh tra,Phòng Khoáng sản,Phòng Quy hoạch......... Phòng họp tầng VI sở
16:00-17:00 Kiểm tra thực địa dự án đấu giá tại xã Thanh Tân, trụ sở trung tâm hành chính huyện Thanh Liêm Nguyễn Văn Thái Phòng Giao đất định giá đất Xã Thanh Tân
Thứ 4
01/02/2023
07:30-17:00 Các lãnh đạo làm việc tại đơn vị.
15:00-17:00 Dự lễ khởi công dự án ĐTXD tuyến đường bộ song hành QL 21 địa phận huyện Kim Bảng Hoàng Văn Long Nút giao T3 với QL 21 xã Khả Phong
Thứ 5
02/02/2023
08:00-11:30 HN tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình xác định hiện trạng rừng các dự án do Bộ CHQS tỉnh làm chủ đầu tư Lại Văn Minh Phòng Quy hoạch, đăng ký và đo đạc bản đồ,Văn phòng Đăng ký đất đai Bộ CHQS tỉnh Hà Nam
08:00-11:30 HN trực tuyến của Chính phủ với các địa phương Hoàng Văn Long Phòng Giao đất định giá đất Phòng 320 UBND tỉnh
Thứ 6
03/02/2023
...
Thứ 7
04/02/2023
...
Chủ nhật
05/02/2023
...
Bấm vào tải file nội dung,
Ghi chú tuần
...