Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch làm việc của lãnh đạo

Lịch công tác của sở tài nguyên và môi trường

Tuần 22 : Từ ngày 23/05/2022 đến ngày 29/05/2022

◄ Tuần truớc |  Tuần hiện tại |  Tuần sau ►

Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:00-11:30 HN xin ý kiến về đề nghị Công ty TNHH Thành Thắng và Công ty CP XM Thành Thắng Group Lại Văn Minh Phòng Khoáng sản Sở Kế hoạch và Đầu tư
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
07:30-11:30 HN khảo sát phục vụ thẩm tra các dự án dự kiến kéo dài thời gian bố trí vốn trình tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 Hoàng Văn Long Văn phòng,Chi cục Môi trường UBND huyện Thanh Liêm
07:30-11:30 HN khảo sát phục vụ thẩm tra các dự án dự kiến kéo dài thời gian bố trí vốn trình tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 Lại Văn Minh Phòng Giao đất định giá đất,Văn phòng UBND thành phố Phủ Lý
14:00-17:00 HN khảo sát phục vụ thẩm tra các dự án dự kiến kéo dài thời gian bố trí vốn trình tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 Hoàng Văn Long Chi cục Môi trường,Văn phòng UBND huyện Lý Nhân
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:00-11:30 Họp Tổ thẩm định cấp phép môi trường Hoàng Văn Long Chi cục Môi trường Phòng họp tầng II Sở TN&MT
08:00-11:30 HN đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân tháng 5 Nguyễn Văn Hảo Thanh tra Trụ sở tiếp dân của tỉnh
14:00-17:00 Hội nghị BCĐ Thi hành án dân sự tỉnh Lại Văn Minh Thanh tra Cục THADS tỉnh Hà Nam
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
07:00-11:30 Dự Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh Hà Nam Nguyễn Văn Thái HT. Trường chính trị tỉnh Hà Nam
08:00-11:30 Nghe báo cáo tiến độ thực hiện c.tác cấp đổi GCN đất nông nghiệp Lại Văn Minh Phòng Quy hoạch, đăng ký và đo đạc bản đồ,Văn phòng Đăng ký đất đai UBND huyện Thanh Liêm
08:00-11:30 Nghe báo cáo nội dung triển khai thủ tục đầu tư, giải ngân vốn đầu tư DA. Cầu Tân Lang, đường vành đai 4, 5, tuyến đường nối từ Ba Sao đến Bái Đính Nguyễn Văn Hảo Phòng Quy hoạch, đăng ký và đo đạc bản đồ Phòng 320 UBND tỉnh
08:00-11:30 HN thống nhất nội dung l.quan đến mở rộng CCN Thi Sơn Nguyễn Văn Thái Phòng Quy hoạch, đăng ký và đo đạc bản đồ Sở Công thương
14:00-17:00 Nghe báo cáo đề xuất giải quyết việc cấp GCN.QSD đất cho các hộ dân KĐT mới Nam Châu Giang Nguyễn Văn Thái Phòng Giao đất định giá đất,Phòng Quy hoạch, đăng ký và đo đạc bản đồ,Văn phòng Đăng ký đất đai Phòng 203 UBND tỉnh
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:00-11:30 Nghe báo cáo nội dung sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động của HĐTĐ giá đất tỉnh Nguyễn Văn Thái Phòng Giao đất định giá đất Phòng 203 UBND tỉnh
08:00-11:30 HN thống nhất PA lắp đặt hệ thống thoát nước mưa, nước thải .... làng nghề xã Hòa Hậu Hoàng Văn Long Chi cục Môi trường UBND xã Hòa Hậu
14:00-17:00 HN cho ý kiến giải quyết đề nghị của UBND thành phố Phủ Lý Nguyễn Văn Thái Phòng Giao đất định giá đất Sở Xây dựng
14:00-17:00 Làm việc với Đoàn công tác của ngân hàng phát triển Châu Á Nguyễn Văn Hảo Phòng Giao đất định giá đất Phòng 203 UBND tỉnh
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thứ/Ngày tháng Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
Thứ 2
23/05/2022
08:00-11:30 HN xin ý kiến về đề nghị Công ty TNHH Thành Thắng và Công ty CP XM Thành Thắng Group Lại Văn Minh Phòng Khoáng sản Sở Kế hoạch và Đầu tư
Thứ 3
24/05/2022
07:30-11:30 HN khảo sát phục vụ thẩm tra các dự án dự kiến kéo dài thời gian bố trí vốn trình tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 Hoàng Văn Long Văn phòng,Chi cục Môi trường UBND huyện Thanh Liêm
07:30-11:30 HN khảo sát phục vụ thẩm tra các dự án dự kiến kéo dài thời gian bố trí vốn trình tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 Lại Văn Minh Phòng Giao đất định giá đất,Văn phòng UBND thành phố Phủ Lý
14:00-17:00 HN khảo sát phục vụ thẩm tra các dự án dự kiến kéo dài thời gian bố trí vốn trình tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 Hoàng Văn Long Chi cục Môi trường,Văn phòng UBND huyện Lý Nhân
Thứ 4
25/05/2022
08:00-11:30 Họp Tổ thẩm định cấp phép môi trường Hoàng Văn Long Chi cục Môi trường Phòng họp tầng II Sở TN&MT
08:00-11:30 HN đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân tháng 5 Nguyễn Văn Hảo Thanh tra Trụ sở tiếp dân của tỉnh
14:00-17:00 Hội nghị BCĐ Thi hành án dân sự tỉnh Lại Văn Minh Thanh tra Cục THADS tỉnh Hà Nam
Thứ 5
26/05/2022
07:00-11:30 Dự Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh Hà Nam Nguyễn Văn Thái HT. Trường chính trị tỉnh Hà Nam
08:00-11:30 Nghe báo cáo tiến độ thực hiện c.tác cấp đổi GCN đất nông nghiệp Lại Văn Minh Phòng Quy hoạch, đăng ký và đo đạc bản đồ,Văn phòng Đăng ký đất đai UBND huyện Thanh Liêm
08:00-11:30 Nghe báo cáo nội dung triển khai thủ tục đầu tư, giải ngân vốn đầu tư DA. Cầu Tân Lang, đường vành đai 4, 5, tuyến đường nối từ Ba Sao đến Bái Đính Nguyễn Văn Hảo Phòng Quy hoạch, đăng ký và đo đạc bản đồ Phòng 320 UBND tỉnh
08:00-11:30 HN thống nhất nội dung l.quan đến mở rộng CCN Thi Sơn Nguyễn Văn Thái Phòng Quy hoạch, đăng ký và đo đạc bản đồ Sở Công thương
14:00-17:00 Nghe báo cáo đề xuất giải quyết việc cấp GCN.QSD đất cho các hộ dân KĐT mới Nam Châu Giang Nguyễn Văn Thái Phòng Giao đất định giá đất,Phòng Quy hoạch, đăng ký và đo đạc bản đồ,Văn phòng Đăng ký đất đai Phòng 203 UBND tỉnh
Thứ 6
27/05/2022
08:00-11:30 Nghe báo cáo nội dung sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động của HĐTĐ giá đất tỉnh Nguyễn Văn Thái Phòng Giao đất định giá đất Phòng 203 UBND tỉnh
08:00-11:30 HN thống nhất PA lắp đặt hệ thống thoát nước mưa, nước thải .... làng nghề xã Hòa Hậu Hoàng Văn Long Chi cục Môi trường UBND xã Hòa Hậu
14:00-17:00 HN cho ý kiến giải quyết đề nghị của UBND thành phố Phủ Lý Nguyễn Văn Thái Phòng Giao đất định giá đất Sở Xây dựng
14:00-17:00 Làm việc với Đoàn công tác của ngân hàng phát triển Châu Á Nguyễn Văn Hảo Phòng Giao đất định giá đất Phòng 203 UBND tỉnh
Thứ 7
28/05/2022
...
Chủ nhật
29/05/2022
...
Bấm vào tải file nội dung,
Ghi chú tuần
...