Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch làm việc của lãnh đạo

Lịch công tác của sở tài nguyên và môi trường

Tuần 26 : Từ ngày 21/06/2021 đến ngày 27/06/2021

◄ Tuần truớc |  Tuần hiện tại |  Tuần sau ►

Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
09:00-11:00 L.việc với Đoàn công tác Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thái Thanh tra Phòng 320 UBND tỉnh
14:00-17:00 Nghe báo cáo đồ án QH chi tiết cải tạo, chỉnh trang đô thị tại phường Hoàng Đông, TX. Duy Tiên Lại Văn Minh Chi cục Quản lý đất đai Sở Xây dựng
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
07:45-11:30 HN bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý Nguyễn Văn Hảo HT. UBND tỉnh Hà Nam
08:00-11:30 L.việc với Đoàn công tác Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thái Thanh tra,Chi cục Quản lý đất đai,Văn phòng Đăng ký đất đai HT. Tầng II sở
13:30-17:00 Dự phiên họp Ủy ban thảo luận các dự thảo Nghị quyết của Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hảo Phòng 320 UBND tỉnh
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
14:00-17:00 HN. thảo luận điều chỉnh, bổ sung Quy chế làm việc của Tỉnh ủy khóa XX Lại Văn Minh Phòng Khoáng sản Phòng 203 UBND tỉnh
14:30-17:00 HN kiểm tra kế hoạch vận hành thử nghiệm C.ty Number One Hoàng Văn Long Chi cục Môi trường KCN huyện Thanh Liêm
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thứ/Ngày tháng Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
Thứ 2
21/06/2021
09:00-11:00 L.việc với Đoàn công tác Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thái Thanh tra Phòng 320 UBND tỉnh
14:00-17:00 Nghe báo cáo đồ án QH chi tiết cải tạo, chỉnh trang đô thị tại phường Hoàng Đông, TX. Duy Tiên Lại Văn Minh Chi cục Quản lý đất đai Sở Xây dựng
Thứ 3
22/06/2021
07:45-11:30 HN bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý Nguyễn Văn Hảo HT. UBND tỉnh Hà Nam
08:00-11:30 L.việc với Đoàn công tác Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thái Thanh tra,Chi cục Quản lý đất đai,Văn phòng Đăng ký đất đai HT. Tầng II sở
13:30-17:00 Dự phiên họp Ủy ban thảo luận các dự thảo Nghị quyết của Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hảo Phòng 320 UBND tỉnh
Thứ 4
23/06/2021
14:00-17:00 HN. thảo luận điều chỉnh, bổ sung Quy chế làm việc của Tỉnh ủy khóa XX Lại Văn Minh Phòng Khoáng sản Phòng 203 UBND tỉnh
14:30-17:00 HN kiểm tra kế hoạch vận hành thử nghiệm C.ty Number One Hoàng Văn Long Chi cục Môi trường KCN huyện Thanh Liêm
Thứ 5
24/06/2021
...
Thứ 6
25/06/2021
...
Thứ 7
26/06/2021
...
Chủ nhật
27/06/2021
...
Bấm vào tải file nội dung,
Ghi chú tuần
...