Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch làm việc của lãnh đạo

Lịch công tác của sở tài nguyên và môi trường

Tuần 39 : Từ ngày 20/09/2021 đến ngày 26/09/2021

◄ Tuần truớc |  Tuần hiện tại |  Tuần sau ►

Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:00-11:30 HN xin ý kiến giải quyết một số n.dung đối với dự án ĐTXD Khu nhà ở Lam Hạ Center Point Nguyễn Văn Thái Phòng Giao đất định giá đất Sở Xây dựng
14:00-17:00 HN xin ý kiến về PA xử lý đối với các trường hợp dự án được hưởng ưu đãi chưa phù hợp với quy định của Chính phủ Nguyễn Văn Thái Phòng Giao đất định giá đất Sở Kế hoạch và Đầu tư
14:00-17:00 Nghe báo cáo tình hình triển khai các tuyến đường 68m; việc sử dụng KP từ thu phí của các DN trong Khu công nghệp Nguyễn Văn Hảo Phòng Giao đất định giá đất Phòng 203 UBND tỉnh
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:00-11:30 Tham gia đoàn giám sát của Ban KTNS - HĐND tỉnh Hoàng Văn Long Chi cục Quản lý đất đai UBND huyện Thanh Liêm
14:00-17:00 Tham gia đoàn giám sát của Ban KTNS - HĐND tỉnh Hoàng Văn Long Chi cục Môi trường UBND huyện Kim Bảng
14:00-17:00 Nghe báo cáo tình hình thực hiện các giải pháp tăng cường quản lý cảng, bến thủy nội địa Nguyễn Văn Thái Phòng Giao đất định giá đất Phòng 320 UBND tỉnh
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
14:00-17:00 Làm việc với Đoàn giám sát Ban KTNS - HĐND tỉnh Hoàng Văn Long Chi cục Môi trường HT. Tầng II sở TN&MT
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thứ/Ngày tháng Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
Thứ 2
20/09/2021
08:00-11:30 HN xin ý kiến giải quyết một số n.dung đối với dự án ĐTXD Khu nhà ở Lam Hạ Center Point Nguyễn Văn Thái Phòng Giao đất định giá đất Sở Xây dựng
14:00-17:00 HN xin ý kiến về PA xử lý đối với các trường hợp dự án được hưởng ưu đãi chưa phù hợp với quy định của Chính phủ Nguyễn Văn Thái Phòng Giao đất định giá đất Sở Kế hoạch và Đầu tư
14:00-17:00 Nghe báo cáo tình hình triển khai các tuyến đường 68m; việc sử dụng KP từ thu phí của các DN trong Khu công nghệp Nguyễn Văn Hảo Phòng Giao đất định giá đất Phòng 203 UBND tỉnh
Thứ 3
21/09/2021
08:00-11:30 Tham gia đoàn giám sát của Ban KTNS - HĐND tỉnh Hoàng Văn Long Chi cục Quản lý đất đai UBND huyện Thanh Liêm
14:00-17:00 Tham gia đoàn giám sát của Ban KTNS - HĐND tỉnh Hoàng Văn Long Chi cục Môi trường UBND huyện Kim Bảng
14:00-17:00 Nghe báo cáo tình hình thực hiện các giải pháp tăng cường quản lý cảng, bến thủy nội địa Nguyễn Văn Thái Phòng Giao đất định giá đất Phòng 320 UBND tỉnh
Thứ 4
22/09/2021
14:00-17:00 Làm việc với Đoàn giám sát Ban KTNS - HĐND tỉnh Hoàng Văn Long Chi cục Môi trường HT. Tầng II sở TN&MT
Thứ 5
23/09/2021
...
Thứ 6
24/09/2021
...
Thứ 7
25/09/2021
...
Chủ nhật
26/09/2021
...
Bấm vào tải file nội dung,
Ghi chú tuần
...