Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công khai hồ sơ trễ hạn tháng 11/2023 trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC

Thủ tục hành chính  
Công khai hồ sơ trễ hạn tháng 11/2023 trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC
Ngày 22 tháng 12 năm 2023, Văn phòng UBND tỉnh Hà Nam có ban hành Công văn số 5065/VPUB-HCCKSTT vê việc công khai hồ sơ trễ hạn tháng 11/2023 trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC
Nội dung Công văn xem chi tiết tại đây congvanso5065.pdf
aDanh sách hồ sơ Công khai hồ sơ trễ hạn tháng 11/2023 trên Hệ th​ống thông tin giải quyết TTHC xem chi tiết tại đây Phụ_lục_D15.12.xlsx
Tin liên quan