Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Tin tức - Sự kiện Quản lý đất đai  
31/05/2023
Ngày 28 tháng 4 năm 2023, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Thông báo số 952/TB-STN&MT về kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1 thuộc Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị thương mại Hòa Mạc, huyện Duy Tiên (nay là thị xã Duy Tiên) do Liên danh Công ty TNHH Kim Thành và Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 6 làm chủ đầu tư dự án
23/05/2023
Ngày 22 tháng 5 năm 2023, Sở tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch số 1151/KH-STN&MT về việc nâng cao Chỉ số Tiếp cận đất đai tỉnhHà Nam giai đoạn 2023-2025
04/05/2023
Ngày 28 tháng 4 năm 2023, Sở tài nguyên và Môi trường có Thông báo số 952/TB-STN&MT về kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1 thuộc Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị thương mại Hòa Mạc, huyện Duy Tiên (nay là thị xã Duy Tiên) do Liên danh Công ty TNHH Kim Thành và Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 6 làm chủ đầu tư dự án
12/04/2023
Ngày 12 tháng 4 năm 2023, Văn phòng Đăng ký đất đai có ban hành Công văn số 129/VPĐKĐĐ về việc công khai các trường hợp đăng ký giao dịch bảo đảm quý I năm 2023
10/03/2023
Ngày 08 tháng 3 năm 2023, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Quyết định số 70/QĐ-STN&MT về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo ĐTM dự án Đầu tư xây dựng khu tái định cư xã Tiến Thắng phục vụ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện Lý Nhân
07/03/2023
Thực hiện Nghị Quyết số 671/NQ-UBTVQH 15 ngày 23 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) ngày 04 tháng 01 năm 2023, UBND tỉnh Hà Nam ban hành Kế hoạch số 22/KH-UBND về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Trong kế hoạch UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cho UBND các huyện, thị xã, thành phố, các sở, ban ngành tổ chức lấy ý kiến nhân dân và công chức, viên chức.. .
04/01/2023
Từ hôm nay (3/1) đến ngày 15/3/2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Đối tượng tham gia lấy ý kiến là các tầng lớp nhân dân trong nước và người Việt Nam định cư ở nước ngoài.
01/12/2022
Ngày 01 tháng 12 năm 2022 Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam phê duyệt kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu đất thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng Khu thương mại dịch vụ kết hợp nhà ở tại xã Liêm Chung, xã Liêm Tiết, thành phố Phủ Lý
01/12/2022
Ngày 01 tháng 12 năm 2022, Trung tâm Phát triển Quỹ đất - Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam ra thông báo phê duyệt kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu đất thực hiện Dự án đầu tư Trung tâm dịch vụ thương mại và tổ chức sự kiện, tại phường Liêm Chính, thành phố Phủ Lý
01/12/2022
Ngày 01 tháng 12 năm 2022, Trung tâm Phát triển Quỹ đất - Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam phê duyệt kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu đất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở kết hợp chỉnh trang đô thị tại tổ dân phố Ngũ Nội, phường Bạch Thượng, thị xã Duy Tiên
01/12/2022
Ngày 01 tháng 12 năm 2022, Trung tâm Phát triển Quỹ đất - Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam phê duyệt kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu đất thực hiện Dự án xây dựng Khu nhà ở kết hợp chỉnh trang khu dân cư thôn Doãn, xã Tiên Ngoại, thị xã Duy Tiên
01/12/2022
Ngày 01 tháng 12 năm 2022, Trung tâm Phát triển Quỹ đất - Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam phê duyệt kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu đất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư mới, chế biến nông sản kết hợp du lịch trải nghiệm, tại xã Thụy Lôi, huyện Kim Bảng
26/11/2022
Ngày 25 tháng 11 năm 2022, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Hà Nam - Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Hà Nam có ban hành Thông báo số 191 về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án xây dựng Khu dân cư mới chế biến nông sản kết hợp với du lịch trải nghiệm tại xã Thuỵ Lôi huyện Kim Bảng tỉnh Hà Nam
26/11/2022
Ngày 25 tháng 11 năm 2022, Trung tâm Phát triển Quỹ đất - Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Hà Nam có ban hành Thông báo số 187 về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, khu đất thực hiện Dự án đầu tư Trung tâm dịch vụ thương mại và tổ chức sự kiện tại phường Liêm Chính, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
26/11/2022
Ngày 25 tháng 11 năm 2022, Trung tâm Phát triển Quỹ đất - Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Hà Nam có ban hành Thông báo số 186 về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, khu đất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng khu thương mại, dịch vụ kết hợp với nhà ở tại xã Liêm Chung, Liêm Tiết thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
12345678910...
Previous Page 1-15 Next Page