Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Tin tức - Sự kiện Tài nguyên nước  
21/06/2021
Ngày 15/6, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cùng Thứ trưởng Lê Công Thành đã họp với các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường nghe báo cáo về hoàn thiện đề án Bảo đảm an ninh tài nguyên nước quốc gia.
12/06/2021
Ngày 8/6/2021, Bộ TN&MT có văn bản gửi Tập đoàn Điện lực Việt Nam về hướng dẫn thực hiện quy định tại Nghị định số 126/2020/NĐ-CP về phương thức nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.
12/06/2021
Ngày 8/6/2021, Bộ TN&MT có văn bản gửi Tập đoàn Điện lực Việt Nam về hướng dẫn thực hiện quy định tại Nghị định số 126/2020/NĐ-CP về phương thức nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.
12/06/2021
Ngày 10/6, Bộ Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 3129/BTNMT-TNN gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, về việc lập danh mục hồ, ao, đầm, phá không được san lấp.
02/06/2021
Hiện nay nước thải từ Hà Nội đang đổ về sông Nhuệ, sông Duy Tiên. Ngày 26/5/2021 nước tại cống Nhật Tựu, cống Ba Đa –sông Nhuệ, trạm bơm Hoành Uyển, cầu Hòa Mạc –sông Duy Tiên có màu đen, mùi thối. Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường - Sở TN & MT Hà Nam đã lấy và phân tích mẫu nước tại vị trí trên, nồng độ các chất ô nhiễm như sau:
11/05/2021
Ngày 24/3/2021, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường – Sở tài nguyên và Môi trường Hà Nam đã có Thông báo số 02/TT-TTQT về tình hình ô nhiễm nước sông Nhuệ, sông Đáy. Đợt ô nhiễm này đến nay vẫn tiếp tục. Do cống Nhật Tựu đóng trong thời gian dài,mực nước sông Nhuệ cao nên đã chảy về sông Duy Tiên.
27/04/2021
Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường do Bộ NN&PTNT phát động với chủ đề “Đảm bảo an ninh nguồn nước trong cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn vì sức khỏe cộng đồng”.
27/04/2021
Nhằm bảo đảm hài hòa quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân có liên quan và bảo đảm tránh thất thu Ngân sách Nhà nước, ngày 6/4, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 1604/BTNMT -TNN gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai thực hiện Nghị định số 41/2021/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP.
30/03/2021
Ngày 29 tháng 3 năm 2021, Sở xây dựng tỉnh Hà Nam có ban hành Công văn số 573/SXD-PTĐT về tình hình chất lượng nước sạch phục vụ sinh hoạt của Công ty CP nước sạch Hà Nam và các biện pháp tăng cường công tác quản lý chất lượng nước sạch
25/03/2021
Hiện nay nước thải từ Hà Nội đang đổ về sông Nhuệ. Lúc 08h ngày 24/3/2021 nước tại cống Nhật Tựu, sông Nhuệ có màu đen, mùi hôi. Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường - Sở TN & MT Hà Nam đã lấy và phân tích mẫu nước tại cống Nhật Tựu, nồng độ các chất ô nhiễm như sau:
23/03/2021
Ngày Nước thế giới 22 tháng 3 năm 2021 được Liên Hợp Quốc (UN) phát động với chủ đề "Valuing water" - "Giá trị của nước".
23/03/2021
Ngày Nước thế giới 22 tháng 3 năm 2020 có chủ đề là “Giá trị của nước”, nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của tài nguyên nước; giá trị của nước về mặt kinh tế, văn hóa và xã hội; thúc đẩy thực hiện các giải pháp hiệu quả để bảo vệ nguồn nước trước các áp lực do gia tăng dân số, phát triển công nghiệp, nông nghiệp và biến đổi khí hậu.
23/03/2021
Chủ đề của Ngày Nước Thế giới năm 2021 là “Giá trị của nước” nhằm nhấn mạnh, coi trọng các giá trị của nước.
23/03/2021
Lễ kỷ niệm Ngày Nước thế giới năm 2021 sẽ được diễn ra theo hình thức trực tuyến. Chương trình này dự kiến sẽ bắt đầu vào 13h và kết thúc và 14h30 ngày 22/3/2021.
23/03/2021
Ban Tổ chức sự kiện Ngày Nước thế giới 2021 kêu gọi và phát động mỗi người trên thế giới cùng tham gia 7 ngày chạy hoặc đi bộ hưởng ứng Ngày Nước Thế giới từ ngày 16 - 23/3/2021.
12345678910...
Previous Page 1-15 Next Page