Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Tin tức - Sự kiện Tài nguyên nước  
15/09/2021
Để có cơ sở đánh giá toàn diện thực tiễn thi hành Luật Tài nguyên nước 2012 nhằm đề xuất xây dựng hồ sơ lập đề nghị xây dựng dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi), ngày 16/7, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành đã ký công văn số 3951 /BTNMT-TNN gửi các Bộ: Tài chính; Công Thương; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Giao thông vận tải; Văn hoá, Thể thao và Du lịch; và Bộ Xây dựng về việc tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Luật Tài nguyên nước năm 2012.
15/09/2021
Cũng như nhiều nước trên thế giới và trong khu vực, Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều thách thức liên quan đến nguồn nước.
15/09/2021
Để tiếp tục thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, Bộ TN&MT sẽ tiến hành tổng kết thi hành Luật Tài nguyên nước và sửa đổi trong thời gian tới cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn.
15/09/2021
Với mục tiêu vừa đảm bảo triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, vừa tích cực hỗ trợ khơi thông các giá trị của tài nguyên nước, Cục Quản lý tài nguyên nước đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh đổi mới cơ chế chính sách, đặc biệt chú trọng cải cách thủ tục hành chính quản lý nguồn nước.
15/09/2021
Quá trình thực hiện các quy định của pháp luật về tài nguyên nước đã bộc lộ một số hạn chế, bất cập cần sửa đổi, bổ sung để đáp ứng yêu cầu thực tiễn.
15/09/2021
Áp lực từ gia tăng dân số, tăng trưởng kinh tế và nhu cầu sử dụng nước ngày càng cao khiến tài nguyên nước có nguy cơ cạn kiệt. Những áp lực này sẽ tạo nên các yếu tố kém bền vững cho phát triển nếu tài nguyên nước không được quản lý thống nhất và được chia sẻ, khai thác một cách hợp lý, hiệu quả.
15/09/2021
Ô nhiễm môi trường nói chung và ô nhiễm nguồn nước nói riêng không còn là câu chuyện xa xôi mà đã trở thành chuyện thường ngày.
15/09/2021
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang hoàn thiện để trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Đề án “Bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn hồ đập, hồ chứa nước giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến 2045”.
15/09/2021
Ngày 4/8, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã ký ban hành Quyết định số 1383/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án tổng kiểm kê tài nguyên nước quốc gia, giai đoạn đến 2025.
15/09/2021
Thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường theo Kết luận số 56-KL/TW ngày 23 tháng 8 năm 2019 của Bộ Chính trị. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức xây dựng Đề án “Tổng kiểm kê tài nguyên nước quốc gia, giai đoạn đến năm 2025”.
15/09/2021
“Không phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc cấp giấy phép môi trường cho dự án đầu tư mới có hoạt động xả nước thải trực tiếp vào môi trường nước mặt không còn khả năng chịu tải. Phải xây dựng kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt đối với sông, hồ liên tỉnh có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường”. Đây là quy định mới đặt ra trong Luật Bảo vệ môi trường 2020, sẽ chính thức có hiệu lực từ đầu năm 2022, với mục đích bảo vệ môi trường nước mặt nói chung và lưu vực sông nói riêng.
07/09/2021
Hiện nay nước thải từ Hà Nội đang đổ về sông Nhuệ- Đáy. Lúc 15h ngày 06/9/2021 nước tại cống Nhật Tựu và cống Ba Đa - sông Nhuệ có màu đen, mùi hôi; cầu Hồng Phú- sông Đáy có màu xám, mùi hôi. Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường - Sở TN & MT Hà Nam đã lấy và phân tích mẫu, nồng độ các chất ô nhiễm như sau:
27/08/2021
Hiện nay nước thải từ Hà Nội đang đổ về sông Nhuệ. Lúc 8h30 ngày 27/8/2021 nước tại cống Nhật Tựu, cống Ba Đa –sông Nhuệ, cầu Hồng Phú – sông Đáy có màu đen, mùi hôi. Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường - Sở TN & MT Hà Nam đã lấy và phân tích mẫu nước tại vị trí trên, nồng độ các chất ô nhiễm như sau:
11/08/2021
“Không phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc cấp giấy phép môi trường cho dự án đầu tư mới có hoạt động xả nước thải trực tiếp vào môi trường nước mặt không còn khả năng chịu tải. Phải xây dựng kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt đối với sông, hồ liên tỉnh có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường”. Đây là quy định mới đặt ra trong Luật Bảo vệ môi trường 2020, sẽ chính thức có hiệu lực từ đầu năm 2022, với mục đích bảo vệ môi trường nước mặt nói chung và lưu vực sông nói riêng.
11/08/2021
Ngày 4/8, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã ký ban hành Quyết định số 1383/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án tổng kiểm kê tài nguyên nước quốc gia, giai đoạn đến 2025.
12345678910...
Previous Page 1-15 Next Page