Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Tin tức - Sự kiện Tài nguyên nước  
11/07/2024
Ngày 28/6/2024, Uỷ ban nhân tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 869/QĐ-UBND Quyết định Điều chỉnh một số nội dung Quyết định số 2432/QĐ-UBND ngày 27/11/2020 của ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Danh mục vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam
07/06/2024
Văn bản số 1422/STN&MT-MT của Sở Tài nguyên và Môi trường đã đề nghị: Sở Thông tin truyền thông; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Đài Phát thanh truyền hình tỉnh; Báo Hà Nam: Tiếp tục lan toả các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6), Ngày Đại dương thế giới (08/6) năm 2024 tới các tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh Hà Nam,
29/05/2024
Ngày 29 tháng 5 năm 2024, Sở tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn số 1306/STN&MT-MT về việc triển khai thực hiện các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH
06/12/2023
Ngày 30 tháng 11 năm 2023, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Công văn số 3067/STN&MT-MT về việc triển khai thực hiện các văn bản hợp nhất (các Thông tu thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường) của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
06/12/2023
Ngày 05 tháng 12 năm 2023, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Công văn số 3108/STN&MT-MT về việc thực hiện báo cáo hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước năm 2023
24/04/2023
Qua theo dõi nước sông Nhuệ - Đáy, sông Duy Tiên ngày 21/4/2023: nước sông có màu đen, mùi hôi, mực nước rất thấp; Kết quả quan trắc cụ thể như sau:
21/03/2023
Cục Quản lý tài nguyên nước - Bộ tài nguyên và Môi trường ban hành bản tin tài nguyên nước số tháng 2 năm 2023
01/03/2023
Ngày 28 tháng 2 năm 2023, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Công văn số 355/STN&MT-MT về việc Triển khai thực hiện Nghị định số 02/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước
23/02/2023
Hiện nay nước thải từ Hà Nội đang đổ về sông Nhuệ, sông Duy Tiên. Sáng ngày 15/2/2023, nước sông Nhuệ tại cống Nhật Tựu và cống Ba Đa, sông Duy Tiên tại trạm bơm Hoành Uyển có màu đen, mùi hôi. Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường - Sở TN & MT Hà Nam đã lấy mẫu và phân tích, nồng độ các chất ô nhiễm như sau:
06/02/2023
Ngày 01 tháng 02 năm 2023, Chính phủ nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa có ban hành Nghị định số 02/2023/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước
30/01/2023
Ngày 20 tháng 1 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam có ban hành Kế hoạch số 157/KH-UBND về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2023
20/10/2022
Tiếp theo Hội thảo lấy ý kiến về dự thảo Luật tài nguyên nước (sửa đổi) khu vực phía Nam, ngày 15/10, tại Quảng Ninh, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã tổ chức Hội thảo lấy ý kiến về dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) khu vực phía Bắc. Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành và Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc Hội Nguyễn Thị Lệ Thủy chủ trì Hội thảo.
22/09/2022
Hiện nay nước thải từ Hà Nội đang đổ về sông Nhuệ. Sáng ngày 21/9/2022, nước mặt sông Nhuệ tại cống Nhật Tựu và cống Ba Đa có màu đen, mùi hôi. Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường - Sở TN & MT Hà Nam đã lấy mẫu và phân tích, nồng độ các chất ô nhiễm như sau:
15/09/2022
Phục hồi nguồn nước ở 3 lưu vực sông hay tăng cường khả năng chống chịu của nông nghiệp quy mô nhỏ với an ninh nguồn nước do biến đổi khí hậu là những dự án đang được triển khai nhằm bảo đảm an ninh nguồn nước tại các địa phương.
31/08/2022
Trước thực trạng khan hiếm nguồn nước hiện nay, những nghiên cứu đổi mới công nghệ để áp dụng phương thức quản lý bền vững sử, dụng hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên nước là vấn đề cấp bách, cần thiết.
12345678910...
Previous Page 1-15 Next Page