Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vựctài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nướccủa...

Thủ tục hành chính  
Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vựctài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nướccủa Bộ Tài nguyên và Môi trường
Ngày 18 tháng 9 năm 25023, Bộ tài nguyên và Môi trường có ban hành Quyết định số 2684/QĐ-BTNMT về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vựctài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nướccủa Bộ Tài nguyên và Môi trường
Nội dung Quyết định xem chi tiết tại đây Quyetdinhso2684.pdf
Bộ tài nguyên và Môi trường
Tin liên quan