Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thủ tục hành chính Cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn (Ban hành theo Quyết định số 725/QĐ-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2023 của UBND tỉnh Hà Nam)

Thủ tục hành chính  
Thủ tục hành chính Cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn (Ban hành theo Quyết định số 725/QĐ-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2023 của UBND tỉnh Hà Nam)
Mã thủ tục: 1.000943
Số quyết định: Số 725/QĐ-UBND ngày 03/7/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam.
Tên thủ tục: Cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn
Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh
Loại thủ tục: TTHC được luật quy định chi tiết
Lĩnh vực: Khí tượng Thuỷ văn

Trình tự thực hiện:

- Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ hợp lệ. Nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Nam (tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường). Địa chỉ số 07, đường Trần Phú, Phường Quang Trung, TP. Phủ Lý hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

Đối với hình thức nộp hồ sơ trên môi trường điện tử, thành phần hồ sơ phải nộp là các bản sao chứng thực điện tử

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận, kiểm tra thành phần hồ sơ (nếu hồ sơ đủ thành phần thì tiếp nhận, chưa đủ thì hướng dẫn bổ sung hồ sơ), chuyển hồ sơ về Chi cục Bảo vệ môi trường

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, đúng quy định thì Chi cục Bảo vệ môi trường có trách nhiệm tiếp nhận, thẩm định giải quyết hồ sơ và trả kết quả đến tổ chức, cá nhân (qua Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả).

Cách thức thực hiện:

 

 

Hình thức nộp

 

Thời hạn giải quyết

 

Phí, lệ phí

 

Mô tả

 

Nộp bản giấy trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc bản điện tử qua hệ thống cổng dịch vụ công trực tuyến

 

 

   04 ngày làm việc

  

Không

   Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chi cục Bảo vệ môi trường có trách nhiệm thẩm định hồ sơ; nếu cần thiết thì có văn bản yêu cầu tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép giải trình, bổ sung để làm rõ nội dung hồ sơ; tổ chức kiểm tra thực tế điều kiện hành nghề, năng lực chuyên môn kỹ thuật của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép.

   - Trường hợp đủ điều kiện cấp phép, Chi cục Bảo vệ môi trường trình Giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường cấp phép.

   - Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện để cấp phép thì trả lại hồ sơ và thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do không cấp phép cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép.

 

Thành phần hồ sơ:

 

 

Tên giấy tờ

 

Mẫu đơn, tờ khai

 

Số lượng

   Hồ sơ  Cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văN đối với tổ chức, cá nhân:

 Đơn đề nghị Cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn

 

   - Đơn đề Cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn: Mẫu số 2, Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn.

 

 

 

01 bộ

Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân.

Cơ quan thực hiện: Chi cục Bảo vệ môi trường

Cơ quan có thẩm quyền: Sở Tài nguyên và Môi trường

Địa chỉ tiếp nhận HS: Không có thông tin

Cơ quan được ủy quyền: Không có thông tin

Cơ quan phối hợp: UBND, phòng TNMT huyện, thành phố, thị xã; UBND các xã, phường, thị trấn

Kết quả thực hiện: Giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn theo Mẫu số 05, Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 48/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn.

Căn cứ pháp lý:

 

Số ký hiệuTrích yếuNgày ban hànhCơ quan ban hành
Luật số 90/2015/QH13Luật Khí tượng thủy văn23/11/2015Quốc hội
Nghị định số 38/2016/NĐ-CPNghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn.15/5/2016Chính phủ
Nghị định số 48/2020/NĐ-CPNghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn.15/4/2020Chính phủ
Nghị định số 22/2023/NĐ-CPNghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường12/5/2023Chính phủ
Quyết định số 1239/QĐ-BTNMTQuyết định công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực khí tượng thủy văn thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.12/5/2023Bộ TN&MT

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện:

  1. Điều kiện hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn của tổ chức

- Có tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật về dân sự.

- Có cơ sở vật chất, kỹ thuật tối thiểu đáp ứng yêu cầu dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn gồm: trang thiết bị, hệ thống tính toán, thu nhận, xử lý thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn; thông tin, dữ liệu phục vụ dự báo, cảnh báo; quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo để các sản phẩm dự báo đủ độ tin cậy; quy trình quản lý, đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo.

- Có đội ngũ nhân lực tối thiểu 01 (một) người tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành khí tượng thủy văn và có ít nhất 03 năm kinh nghiệm hoạt động dựbáo, cảnh báo khí tượng thủy văn.

(2) Điều kiện hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn của cá nhân

- Có cơ sở vật chất, kỹ thuật tối thiểu đáp ứng yêu cầu dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn gồm: trang thiết bị, hệ thống tính toán, thu nhận, xử lý thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn; thông tin, dữ liệu phục vụ dự báo, cảnh báo; quy trình

kỹ thuật dự báo, cảnh báo để các sản phẩm dự báo đủ độ tin cậy; quy trình quản lý, đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo.

- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành khí tượng thủy văn và có ít nhất 03 năm kinh nghiệm hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn.

Từ khóa: Không có thông tin

Mô tả: Không có thông tin

Mẫu đơn xem chi tiết tại đây Mẫu đơn.pdf

Mẫu giấy phép số 05 xem chi tiết tại đâyGP.Mẫu số 05.pdf


Tin liên quan