Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thông tin tuyên truyền phổ biến  
30/08/2021
Ngày 27 tháng 8 năm 2021, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Công văn số 1510/STN&MT-VP về việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống dịch bệnh covid-19.
11/08/2021
Ngày 29/7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ra Lời kêu gọi gửi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài về công tác phòng, chống đại dịch COVID-19. Cổng TTĐT Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng giới thiệu toàn văn Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
11/08/2021
Chiều 3/8, dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Trần Hồng Hà, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã họp trực tuyến đánh giá việc triển khai công tác ứng phó, phòng ngừa dịch bệnh COVID -19.
10/08/2021
Ngày 28 tháng 7 năm 2021, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Kế hoạch số 1257/KH-STN&MT về việc tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao hiệu quả an toàn phòng cháy, chữa cháy
15/07/2021
Ngày 08 tháng 7 năm 2021, Sở tài nguyên và môi trường có ban hành Báo cáo số 145/BC-STN&MT vể kết quả triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 và các Đề án theo Quyết định số 705/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
15/07/2021
Ngày 07 tháng 7 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam có ban hành Kế hoạch số 1674/KH-UBND về việc tuyên truyền về phòng, chống thiên tai đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hà Nam
08/07/2021
Do sự cố đột xuất của máy chủ hệ thống Giao lưu trực tuyến trên trang http://hanam.monre.gov.vn. Nên Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam tổ chức nhận câu hỏi Giao lưu trực tuyến qua địa chỉ sau:
15/04/2021
Ngày 29 tháng 3 năm 2021, Tỉnh uỷ Hà Nam ban hành Chỉ thị số 05-CT/TU về đẩy mạnh thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh Hà nam
15/04/2021
Ngày 15 tháng 4 năm 2021, Sở thông tin và truyền thông có ban hành công văn số 333/STTTT-BCVTCNTT veviệc tuyên truyền, thúc đẩy sử dụng ứng dụng i-Speed đo kiểm chất lượng Internet Việt Nam
29/03/2021
Ngày 26 tháng 3 năm 2021 Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam có ban hành kế hoạch số 724/KH-UBND về việc tuyên truyền về an toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Hà Nam
18/03/2021
Ngày 17 tháng 3 năm 2021, Sở Thông tin và truyền thông có ban hành Kế hoạch số 230/KH-STTTT về việc tuyên truyền về công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới đất liền năm 2021
18/03/2021
Ngày 17 tháng 3 năm 2021, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành kế hoạch số 402/KH-STN&MT về việc tập huấn, phổ biến, tuyên truyền các Văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường
18/03/2021
Ngày 17 tháng 3 năm 2021, Sở thông tin và tuyền thông có ban hành kế hoạch số 231/KH-STTTT về việc
25/02/2021
Ngày 04 tháng 2 năm 2021, Sở tài nguyên và Môi trường có công văn số 236/STN&MT-VP về việc tuyên truyền đẩy mạnh triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone
12
Previous Page 1-15 Next Page