Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thông tin tuyên truyền phổ biến  
30/08/2021
Ngày 27 tháng 8 năm 2021, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Công văn số 1510/STN&MT-VP về việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống dịch bệnh covid-19.
11/08/2021
Ngày 29/7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ra Lời kêu gọi gửi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài về công tác phòng, chống đại dịch COVID-19. Cổng TTĐT Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng giới thiệu toàn văn Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
11/08/2021
Chiều 3/8, dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Trần Hồng Hà, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã họp trực tuyến đánh giá việc triển khai công tác ứng phó, phòng ngừa dịch bệnh COVID -19.
10/08/2021
Ngày 28 tháng 7 năm 2021, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Kế hoạch số 1257/KH-STN&MT về việc tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao hiệu quả an toàn phòng cháy, chữa cháy
15/07/2021
Ngày 08 tháng 7 năm 2021, Sở tài nguyên và môi trường có ban hành Báo cáo số 145/BC-STN&MT vể kết quả triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 và các Đề án theo Quyết định số 705/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
15/07/2021
Ngày 07 tháng 7 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam có ban hành Kế hoạch số 1674/KH-UBND về việc tuyên truyền về phòng, chống thiên tai đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hà Nam
12/07/2021
Sáng ngày 05/7/2021 sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp cùng với cơ quan Thuế (chi cục thuế chi nhánh Phủ Lý-Kim Bảng) tổ chức thực hiện thử nghiệm việc “thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai và tạo lập tài khoản công dân” trên cơ sở văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn số 1415/ UBND-KGVX ngày 10/6/2021 V/v tích hợp, cung cấp thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai và tạo lập tài khoản công dân.
08/07/2021
Do sự cố đột xuất của máy chủ hệ thống Giao lưu trực tuyến trên trang http://hanam.monre.gov.vn. Nên Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam tổ chức nhận câu hỏi Giao lưu trực tuyến qua địa chỉ sau:
15/04/2021
Ngày 29 tháng 3 năm 2021, Tỉnh uỷ Hà Nam ban hành Chỉ thị số 05-CT/TU về đẩy mạnh thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh Hà nam
15/04/2021
Ngày 15 tháng 4 năm 2021, Sở thông tin và truyền thông có ban hành công văn số 333/STTTT-BCVTCNTT veviệc tuyên truyền, thúc đẩy sử dụng ứng dụng i-Speed đo kiểm chất lượng Internet Việt Nam
29/03/2021
Ngày 26 tháng 3 năm 2021 Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam có ban hành kế hoạch số 724/KH-UBND về việc tuyên truyền về an toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Hà Nam
18/03/2021
Ngày 17 tháng 3 năm 2021, Sở Thông tin và truyền thông có ban hành Kế hoạch số 230/KH-STTTT về việc tuyên truyền về công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới đất liền năm 2021
18/03/2021
Ngày 17 tháng 3 năm 2021, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành kế hoạch số 402/KH-STN&MT về việc tập huấn, phổ biến, tuyên truyền các Văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường
18/03/2021
Ngày 17 tháng 3 năm 2021, Sở thông tin và tuyền thông có ban hành kế hoạch số 231/KH-STTTT về việc
12
Previous Page 1-15 Next Page