Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thông tin  
25/04/2024
Qua quá trình theo dõi nước sông Nhuệ tại cống Nhật Tựu, Ba Đa và sông Đáy tại cầu Hồng Phú ngày càng ô nhiễm nặng, nước sông có màu đen, mùi hôi. Ngày 24/4/2024 Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường đã lấy mẫu và phân tích.
09/04/2024
Ngày 08 tháng 4 năm 2024, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 77/QĐ-STN&MT Quyết định về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường trục qua trung tâm hành chính phường Thanh Tuyền kết nối từ đường Phạm Công trứ đến đường Phan Huy Ích, thành phố Phủ Lý
28/03/2024
Ngày 27 tháng 3 năm 2024, Sở tài nguyên và Môi trường ban hành số 715/TB-STN&MT về việc thông báo về kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Dự án Đầu tư xây dựng Khu trung tâm thương mại dịch vụ kết hợp nhà ở thuộc khu đô thị Bắc Châu Giang, thành phố Phủ Lý
27/02/2024
1. Diễn biến thời tiết trong 24 giờ qua: Ngày và đêm hôm qua (26/02), tỉnh Hà Nam có mưa nhỏ, mưa phùn, gió Bắc cấp 2, trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất là 12.1 độ C. Hiện nay (27/02), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến tỉnh Hà Nam.
26/02/2024
1. Diễn biến thời tiết trong 24 giờ qua: Ngày và đêm hôm qua (25/02), tỉnh Hà Nam có mưa nhỏ, mưa phùn, trời rét đậm, gió Bắc cấp 2. Nhiệt độ thấp nhất ban đêm 13.3 độ C. Hiện nay (26/02), bộ phận không khí lạnh đã báo tiếp tục di chuyển xuống phía nam
26/01/2024
Ngày 24 tháng 01 năm 2024, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 22/QĐ-STN&MT về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối vào khu nhà ở xã hội xã Đại Cương, huyện Kim Bảng
19/01/2024
Ngày 11 tháng 01 năm 2024, Sở Tài nguyên Môi và Môi trường ban hành Giấy phép môi trường số 96/GPMT-STN&MT Cấp phép cho Công ty Cổp hần đá thạch anh Khang Minh, địa chỉ tại thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam với thời hạn 10 năm.
15/01/2024
Ngày 08 tháng 01 năm 2024, UBND tỉnh Hà Nam đã ban hành Quyết định số 23/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự kỳ thi tuyển công chức hành chính tỉnh Hà Nam năm 2023
04/01/2024
Ngày 04/01/2023, Sở Tài nguyên ban hành Thông báo Số 27/TB-STN&MT, Thông báo lịch tiếp công dân năm 2024 của Sở.
04/01/2024
Ngày 04 tháng 1 năm 2023, Sở tài nguyên và môi trường có Thông báo số 27/TB-STN&MT về việc thông báo lịch tiếp công dân của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam năm 2024
27/11/2023
Ngày 16/11/12023 UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 53/2023/QĐ-UBND về Quy chế Hoạt động của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Hà Nam
30/10/2023
Ngày 16 tháng 10 năm 2023 Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 14/2023/TT-BTNMT, về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu và giấy tờ liên quan cư trú khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai
123
Previous Page 1-15 Next Page
28/09/2023
Ngày 27 tháng 9 năm 2023, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam đã phối hợp với Cục chuyển đổi số và Thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường; Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai; Thị xã Duy Tiên và Thành phố Phủ Lý tổ chức hội nghị tổ chức triển khai nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ làm giàu, làm sạch dữ liệu về đất đai, thông tin nhà ở trong cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia.
11/10/2023
Ngày 10 tháng 10 năm 2023, Văn phòng đăng ký đất đai - Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam ban hành Văn bản số 457/VPĐKĐĐ-NV về việc công khai các trường hợp đăng ký giao dịch bảo đảm quý III năm 2023
28/09/2023
Ngày 27 tháng 9 năm 2023, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam đã phối hợp với Cục chuyển đổi số và Thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường; Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai; Thị xã Duy Tiên và Thành phố Phủ Lý tổ chức hội nghị tổ chức triển khai nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ làm giàu, làm sạch dữ liệu về đất đai, thông tin nhà ở trong cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia.