Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Tin tức - Sự kiện Môi trường  
08/05/2024
Ngày 07 tháng 5 năm 2024, Sở tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn số 1081/STN&MT-MT về việc triển khai thực hiện văn bản số 2251/BTNMT-KSONMT ngày 09/4/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
04/05/2024
Ngày 25 tháng 4 năm 2024, Sở tài nguyên và Môi trường ban hành Giấy phép môi trường số 991/GPMT-STN&MT về việc cấp giấy phép môi trường của Công ty Cổ phần xây dựng TEEL Việt Nam địa chỉ trụ sở chính: số3507 tòa C5 D’Capitale, đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của dựán đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở đô thị tại xã Tràng An, huyện Bình Lục
02/05/2024
Ngày 26 tháng 4 năm 2024, Sở tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 100/QĐ-STN&MT về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại núi Quèn Cây Chanh, xã Tân Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam (điều chỉnh)
26/04/2024
Ngày 24 tháng 4 năm 2024, Sở tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 92/QĐ-STN&MT về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường D1 đoạn từ Km0+00 đến Km0+943,00 thuộc Quy hoạch chung thị xã Duy Tiên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
26/04/2024
Ngày 25 tháng 4 năm 2024, Sở tài nguyên và Môi trường ban hành Giấy phép môi trường số 998/GPMTSTN&MT cho Công ty TNHH Thiên Sơn Hà Nam, địa chỉ trụ sở chính tại xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam được thực hiện các hoạt động bảo vệmôi trường của Dự án Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất các sản phẩm may mặc xuất khẩu và phụ kiện ngành may tại xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam
26/04/2024
Ngày 25 tháng 4 năm 2024, Sở tài nguyên và Môi trường ban hành Giấy phép môi trường số 996/GPMT-STN&MT về việc cấp phép môi trường Công ty TNHH JY Hà Nam (Thanh Nguyên) , địa chỉ trụ sở chính tại xã Thanh Nguyên, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của Dự án điều chỉnh mởrộng dự án xây dựng Trung tâm giới thiệu sản phẩm và sản xuất đồchơi trẻ em, thú nhồi bông tại xã Thanh Nguyên, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam
26/04/2024
Ngày 25 tháng 4 năm 2024, Sở tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 95/QĐ-STN&MT về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Đầu tư xây dựng trạm xử lý nước thải tập trung và hệ thống thoát nước thải thị trấn Tân Thanh, huyện Thanh Liêm
26/04/2024
Ngày 25 tháng 4 năm 2024, Sở tài nguyên và Môi trường ban hành Giấy phép môi trường số 1000/GPMT-STN&MT về việc cấp phép môi trường của Công ty TNHH vật liệu bao bì Sinlanho địa chỉt rụ sở chính tại CCN Bình Lục, xã Trung Lương, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Namđược thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của dự án Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất bao bì tại CCNBình Lục, xã Trung Lương, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam
26/04/2024
Ngày 25 tháng 4 năm 2024, Sở tài nguyên và Môi trường ban hành Giấy phép môi trường số 1003/GPMT-STN&MT về việc cấp phép cho Công ty Cổ phần xây dựng và phát triển hạ tầng kỹ thuật Hà Nam, địa chỉ trụ sở chính tại số5, đường Lý Thái Tổ, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Namđược thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của dựán xây dựng khẩn cấp công trình cung cấp nước sạch tập trung thay thế nguồn nước ngầm ô nhiễm Asen, nước mặt ô nhiễm bởi sông Nhuệthuộc các xã ven sông Nhuệcủa huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam (Giai đoạn 1)
26/04/2024
Ngày 26 tháng 4 năm 2024, Sở tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 97/QĐ-STN&MT về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Xây dựng khu tái định cư đường ĐT495B xã Tiêu Động, huyện Bình Lục
26/04/2024
Ngày 26 tháng 4 năm 2024, Sở tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 98/QĐ-STN&MT về việc phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Nâng khả năng truyền tải đường dây 110kV từ TBA 110kV Phủ Lý - Lý Nhân, tỉnh Hà Nam
25/04/2024
Qua quá trình theo dõi nước sông Nhuệ tại cống Nhật Tựu, Ba Đa và sông Đáy tại cầu Hồng Phú ngày càng ô nhiễm nặng, nước sông có màu đen, mùi hôi. Ngày 24/4/2024 Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường đã lấy mẫu và phân tích.
24/04/2024
Ngày 23 tháng 4 năm 2023, Sở tài nguyên và Môi trường ban hành Giấy phép môi trường số 973/GPMT-STN&MT về việc cấp phép môi trường cho Công ty TNHH in và bao bì Bảo Tiến Hà Nam, địa chỉ trụ sở chính tại số nhà 134, đường Lý Thái Tổ, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của dự án Đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ đá núi Hải Phú, xã Thanh Hải, huyệnThanh Liêm
24/04/2024
Ngày 22 tháng 4 năm 2024, Sở tài nguyên và môi trường ban hành Quyết định số 88/QĐ-STN&MT về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Xây dựng trạm bơm số 01 xã Ngọc Lũ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam
22/04/2024
Ngày 22 tháng 4 năm 2024, Sở tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 87/QĐ-STN&MT về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường gom dọc QL.38 đoạn phía Bắc Cụm công nghiệp Lê Hồ
12345678910...
Previous Page 1-15 Next Page