Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thông tin Thông tin Khen thưởng và Xử phạt liên quan đến lĩnh vực TN&MT  
23/10/2022
Ngày 06 tháng 5 năm 2022, Thanh tra Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam có ban hành Quyết định xử phạt hành chính số 03/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với công ty TNHH thương mại và xây dựng An Gia Việt Nam
23/10/2022
Ngày 24 tháng 1 năm 2022, Thanh tra Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Quyêt định xử phạt vi phạm hành chính số 02/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với Công ty Cổ phần Cát Xanh Hà Nam
23/10/2022
Ngày 15 tháng 7 năm 2022, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Kết luận thanh tra số 1380/KL-STN&MT về việc thanh tra về việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực đất đai và Bảo vệ môi trường của Công ty TNHH Asia Feed Mills Hà Nam tại cụm công nghiệp Kim Bình, xã Kim Bình thành phố Phủ Lý tỉnh Hà Nam
26/07/2022
Ngày 25 tháng 7 năm 2022, Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam có ban hành Kết luận kiểm tra số 1466/KLKT-STN&MT về việc chấp hành pháp luật về đất đai và bảo vệ môi trường đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Sapali
06/01/2022
Năm 2022 Bộ TN&MT sẽ thanh tra diện rộng, thanh tra chuyên đề kết hợp nhiều lĩnh vực. Đồng thời, tăng cường thanh tra đột xuất đối với các tổ chức có dấu hiệu vi phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường trên cơ sở yêu cầu của công tác quản lý Nhà nước cũng như thông tin phản ánh của cơ quan truyền thông và người dân.
04/03/2021
Ngày 09 tháng 2 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam có ban hành Quyết định số 294/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của một số công dân ở thôn Tân Phong, xã Thanh Phong, huyện Thanh Liêm tỉnh Hà Nam (lần 2)
05/09/2019
Ngày 03 tháng 9 năm 2019, Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam có công văn số 1060/KLTT-STN&MT về việc kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vưc tài nguyên và môi trường đối với Công ty cổ phần khoáng sản Hamico Hà Nam tại vị trí Nhà máy sản xuất gạch Hamico và mỏ B.4.4 xã Mộc Bắc huyện Duy Tiên