Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thông tin Tham vấn Cộng đồng  
09/08/2022
UBND huyện Kim Bảng lấy ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án: “Hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá đất ở xen kẹp, nhỏ lẻ tại thôn Trung Hòa, xã Thụy Lôi, huyện Kim Bảng”. Cụ thể như sau:
08/08/2022
Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Hà Nam lấy ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án: “Đầu tư xây dựng Trung tâm điều trị nghiện ma túy và phục hồi chức năng tâm thần tỉnh Hà Nam”. Cụ thể như sau:
04/08/2022
UBND huyện Kim Bảng lấy ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án “Xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng”.Cụ thể như sau:
03/08/2022
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Phủ Lý lấy ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án: “Xây dựng hạ tầng khu đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Tiên Hải, thành phố Phủ Lý”. Cụ thể như sau:
03/08/2022
Công ty TNHH Đầu tư phát triển đô thị Hoàng Lý lấy ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án: “Đầu tư xây dựng Khu nhà ở kết hợp chỉnh trang đô thị tổ dân phố Hoàng Lý phường Hoàng Đông thị xã Duy Tiên (DT-ĐT 03.21)”.Cụ thể như sau:
02/08/2022
Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư xây dựng Hoàng Hà lấy ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án: “Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác lộ thiên mỏ đá vôi làm VLXD thông thường tại núi Quèn Cây Chanh xã Tân Sơn huyện Kim Bảng Tỉnh Hà Nam”. Cụ thể như sau:
21/07/2022
Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng thành phố Phủ Lý lấy ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án: “Xây dựng tuyến đường 30m phía Đông đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình (Đoạn từ QL.21B đến QL.21), thành phố Phủ Lý”. Cụ thể như sau:
15/07/2022
Công ty TNHH Aiko Việt Nam lấy ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án “Dự án đầu tư xây dựng Trường Phổ thông tư thục liên cấp Mensa”.Cụ thể như sau:
30/06/2022
Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Kim Bảng lấy ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án: “Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ QL.21 xã Liên Sơn đến cụm công nghiệp Thi Sơn, huyện Kim Bảng”. Cụ thể như sau:
30/06/2022
Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Kim Bảng lấy ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án: “Xây dựng tuyến đường giao thông liên xã (đoạn từ thông Bút Phong xã Liên Sơn đến đường ĐT.494, xã Thi Sơn), huyện Kim Bảng”. Cụ thể như sau:
17/06/2022
Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Hà Nam lấy ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án: “Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ QL.21B mới đến miếu Đồng Lạc, xã Đồng Hóa, huyện Kim Bảng”. Cụ thể như sau:
13/06/2022
UBND huyện Thanh Liêm lấy ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án: ““Đầu tư xây dựng Trụ sở Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Nam””. Cụ thể như sau:
07/06/2022
UBND huyện Thanh Liêm lấy ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án: “Đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Thanh Tân, huyện Thanh Liêm”. Cụ thể như sau:
02/06/2022
Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Hà Nam lấy ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án: “Dự án đầu tư xây dựng nút giao Phú Thứ và tuyến đường kết nối tại xã Tiên Hiệp, TP Phủ Lý”. Cụ thể như sau:
23/05/2022
Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Hà Nam lấy ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án “Đầu tư xây dựng trục dọc Bắc-Nam (phía Đông đường cao tốc cầu Giẽ-Ninh Bình), kết nối Hà Nam với các tỉnh Hưng Yên, Nam Định, địa phận tỉnh Hà Nam (đoạn từ ĐT.491 đến QL.21B, địa phận thành phố Phủ Lý và huyện Bình Lục).Cụ thể như sau:
123
Previous Page 1-15 Next Page