Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết luận thanh tra về việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực đất đai và Bảo vệ môi trường của Công ty TNHH Asia Feed Mills Hà Nam tại cụm công nghiệp Kim Bình, xã Kim Bình thành phố Phủ Lý tỉnh Hà Nam

Thanh tra - Kiểm tra  
Kết luận thanh tra về việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực đất đai và Bảo vệ môi trường của Công ty TNHH Asia Feed Mills Hà Nam tại cụm công nghiệp Kim Bình, xã Kim Bình thành phố Phủ Lý tỉnh Hà Nam
Ngày 15 tháng 7 năm 2022, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Kết luận thanh tra số 1380/KL-STN&MT về việc  thanh tra về việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực đất đai và Bảo vệ môi trường của Công ty TNHH  Asia Feed Mills Hà Nam tại cụm công nghiệp Kim Bình, xã Kim Bình thành phố Phủ Lý tỉnh Hà Nam
Nội dung Kết luận xem chi tiết tại đây2022-7-15-KLTT 1380 Cty Asia Feed Mills Hà Nam.pdf
Tin liên quan