Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cán bộ đầu mối tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin theo Luật tiếp cận thông tin

Giới thiệu chung Tổ chức bộ máy  
Cán bộ đầu mối tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin theo Luật tiếp cận thông tin
Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nam cử cán bộ làm đầu mối cung cấp thông tin theo Luật Tiếp cận thông tin như sau:

I. Đầu mối cung cấp thông tin

Họ và tên: Nguyễn Văn Quang

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng

Điện thoại: 0913898569

Địa chỉ hòm thư điện tử: nguyenvanquang.tn@hanam.gov.vn

II. Thời gian, địa điểm tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin

- Thứ 3, hằng tuần:

+ Buổi sáng: từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 00 phút;

+ Buổi chiều từ: 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.

- Địa điểm: - Địa chỉ: Đường Lê CôngThanh, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nam thông báo để Quý cơ quan, đơn vị và công dân biết, thuận tiện liên hệ công tác./.​