Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trên cổng dịch vụ công Quốc Gia

Thông tin Đề án 06/CP  
Hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trên cổng dịch vụ công Quốc Gia
Trên cổng thông tin Quốc Gia
​Để sử dụng các dịch vụ trên cổng dịch vụ công quốc gia thì Người dân và Doanh nghiệp xin vui lòng truy cập vào địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-huong-dan-cong-dan-doanh-nghiep.html
Trên hệ thống này có những hướng dẫn như sau:
1. Hướng dẫn Tra cứu thủ tục hành chính, dịch vụ công​.
2. Hướng dẫn Chọn cơ quan thực hiện
3. Hướng dẫn Đăng ký, đăng nhập tài khoản công dân, doanh nghiệp.
4. Hướng dẫn Nộp hồ sơ, tra cứu, theo dõi tình trạng hồ sơ.​​​