Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công khai các trường hợp đăng ký giao dịch bảo đảm quý III năm 2023

Tin tức - Sự kiện Quản lý đất đai  
Công khai các trường hợp đăng ký giao dịch bảo đảm quý III năm 2023
Ngày 10 tháng 10 năm 2023, Văn phòng đăng ký đất đai - Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam ban hành Văn bản số 457/VPĐKĐĐ-NV về việc  công khai các trường hợp đăng ký giao dịch bảo đảm quý III năm 2023
Nội dung công văn xem chi tiết tại đây congvanso457.pdf
Nội dung Danh sách các Tổ chức đăng ký giao dịch bảo đảm Quý III - năm 2023 xem chi tiết tại đây DANH SÁCH TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GDBĐ QUÝ III-2023 (1).pdf
Danh sách Hộ gia đình, Cá nhân đăng ký giao dịch bảo đảm Quý III - năm 2023 xem chi tiết tại đây DANH SÁCH HỘ GIA ĐINH, CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ GDBĐ QUÝ III - 2023 (1).pdf
Tin liên quan