Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với Công ty Cổ phần Cát Xanh Hà Nam

Thanh tra - Kiểm tra  
Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với Công ty Cổ phần Cát Xanh Hà Nam
Ngày 24 tháng 1 năm 2022, Thanh tra Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Quyêt định xử phạt vi phạm hành chính số 02/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với Công ty Cổ phần Cát Xanh Hà Nam
Nội dung Quyết định xem chi tiết tại đây Quyết định 02 xử phạt VPHC Cty CP Cát xanh Hà Nam.pdf
Tin liên quan