Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thị xã Duy Tiên và T.P Phủ Lý triển khai thực hiện nhiệm vụ làm giàu, làm sạch dữ liệu về đất đai, thông tin nhà ở trong cơ sở dữ liệu đất đai Quốc gia

Thông tin Đề án 06/CP  
Thị xã Duy Tiên và T.P Phủ Lý triển khai thực hiện nhiệm vụ làm giàu, làm sạch dữ liệu về đất đai, thông tin nhà ở trong cơ sở dữ liệu đất đai Quốc gia
Ngày 27 tháng 9 năm 2023, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam đã phối hợp với Cục chuyển đổi số và Thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường; Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai;  Thị xã Duy Tiên và Thành phố Phủ Lý tổ chức hội nghị tổ chức triển khai nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ làm giàu, làm sạch dữ liệu về đất đai, thông tin nhà ở trong cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia.

Tham gia hội nghị triển khai thực hiện nhiệm vụ làm giàu, làm sạch dữ liệu về đất đai, thông tin nhà ở trong cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia trên địa bàn Thị xã Duy Tiên và Thành phố Phủ Lý có: Đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường: Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường, Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai; đại biểu Cấp tỉnh: Đại diện Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam, Trung tâm thông tin dữ liệu và phát triển quỹ đất, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh; đại điện UBND thành phố và Thị xã: UBND thành phố Phủ Lý, thị xã Duy Tiên, Tổ đề án 06 của Chính phủ, Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai, Lãnh đạo UBND, cán bộ chuyên môn cấp thành phố, thị xã và cấp xã, phường, thị trấn của thị xã Duy Tiên và Thành phố Phủ Lý.

Sau khi nghe ý kiến chỉ đạo và triển khai của Lãnh đạo của UBND thành phố Phủ Lý, thị xã Duy Tiên, hội nghị đã được nghe Ông Phạm Thanh Tùng, Giám đốc Trung tâm Công nghệ phần mềm và Nền tảng số - Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường trình bày Phương án, kế hoạch tổ chức triển khai, thực hiện và Hướng dẫn Quy trình làm điểm việc làm giàu, làm sạch dữ liệu về đất đai, thông tin nhà ở tại Thành phố Phủ Lý và thị xã Duy Tiên.

dulieu1.png

Ông Phạm Thanh Tùng, Giám đốc Trung tâm Công nghệ phần mềm và Nền tảng số - Cục Chuyển đổi số

và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường trình bày Phương án, Kế hoạch và Hướng dẫn Quy trình tổ chức triển khai, thực hiện

Phần tham luận tại hội nghị do Ông Nguyễn Bảo Chung, Phó Cục trưởng Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường điều hành. Hội nghị cũng được nghe các ý kiến phát biểu của các đại biểu về tham dự và ý kiến tham luận của Lãnh đạo UBND Phường Minh Khai, thành phố Phủ Lý và Lãnh đạo Thị trấn Hoà Mạc, thị xã Duy Tiên là hai địa bàn triển khai làm điểm đầu tiên của tỉnh Hà Nam và cũng là hai địa bàn làm điểm trên toàn Quốc.

 dulieu2.png

Ông Nguyễn Bảo Chung, Phó Cục trưởng Cục Chuyển đổi số

và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường điều hành chương trình tham luận tại hội nghị

Kết luận tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo UBND thành phố Phủ Lý và Lãnh đạo UBND Thị xã Duy Tiên đã nghi nhận những ý kiến tham gia góp ý của các đại biểu về tham dự hội nghị; tham gia ý kiến về phương án, kế hoạch tổ chức triển khai, thực hiện tại các UBND các xã, phường, thị trấn và đã có ý kiến chỉ đạo kết thúc hội nghị, như sau:

Thứ nhất: Đề nghị Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường; Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị có liên quan tiếp tục hướng dẫn công tác triển khai, thực hiện nhiệm vụ làm giàu, làm sạch dữ liệu về đất đai, thông tin nhà ở tại các xã, phường, thị trấn phối hợp chặt chẽ; chuẩn bị các điều kiện để công tác triển khai, thực hiện điều tra tại cơ sở đạt hiệu quả cao nhất. Đáp ứng thời gian, tiến độ đề ra, sàng lọc chuẩn hoá dữ liệu để kết nối vào dữ liệu quốc gia đúng tinh thần “Đúng - Đủ - Sạch - Sống".

Thứ hai: Giao phòng Tài nguyên và Môi trường của Thành phố giữ vai trò đầu mối, bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường; Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam và các đơn vị có liên quan để tham mưu cho UBND thành phố Phủ Lý và Thị Xã Duy Tiên chỉ đạo các phòng, ban và UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện đúng thời gian.

Thứ ba: Giao Trung tâm Văn hoá thể thao và Thông tin của thị xã Duy Tiên và Thành phố Phủ Lý xây dựng chương trình, tham gia tuyên truyền đầy đủ các thông tin liên quan đến công tác điều tra thu thập thông tin về đất đai và thông tin nhà ở trên địa bàn thành phố, Thị xã và UBND các xã, phường, thị trấn để nhân dân nắm bắt được thông tin đầy đủ, chính xác.

Thứ tư: Giao UBND các xã, phường, thị trấn bám sát chỉ đạo của các cơ quan có liên quan. Thực hiện chỉ đạo các nội dung liên quan theo tinh thần huy động cả hệ thống chính trị ở cơ sở vào cuộc, phát huy tinh thần của tổ đề án 06 ở cơ sở để tổ chức thực hiện.

Thứ năm: Đề nghị các Đồng chí là Bí thư chi bộ; Tổ trưởng các tổ dân phố, thôn đội trưởng tham gia thực hiện, coi nhiệm vụ này là nhiệm vụ của điều tra viên tích cực để việc thu thập dữ liệu về đất đai, thông tin nhà ở được chính xác, đạt hiệu quả cao.

Đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường giao thực hiện. Đầu mối phối hợp tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường giao và các đơn vị có liên quan.

Một số hình ảnh tại hội nghị

dulieu3.png 

dulieu4.png