Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công khai các trường hợp đăng ký giao dịch bảo đảm quý I năm 2023

Thông tin Công khai về giao dịch thế chấp quyền sử dụng đất tài sản gắn liến với đất.  
Công khai các trường hợp đăng ký giao dịch bảo đảm quý I năm 2023
Ngày 12 tháng 4 năm 2023, Văn phòng Đăng ký đất đai có ban hành Công văn số 129/VPĐKĐĐ về việc công khai các trường hợp đăng ký giao dịch bảo đảm quý I năm 2023
Nội dung Công văn xem chi tiết tại đây congvanso129.pdf
Danh sách các Tổ chức đăng ký giao dịch bảo đảm Quý I - năm 2023​ xem chi tiết tại đây
Danh sách Hộ gia đình, Cá nhân đăng ký giao dịch bảo đảm Quý I - năm 2023 xem chi tiết tại đây DANH SÁCH HỘ GIA ĐINH, CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ GDBĐ QUÝ I - 2023.pdf