Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo kết quả kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật đất đai đối với dự án ĐTXD Văn phòng làm việc, trung...

Thanh tra - Kiểm tra  
Thông báo kết quả kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật đất đai đối với dự án ĐTXD Văn phòng làm việc, trung tâm kinh doanh hàng nội thất, máy nông công nghiệp và sửa chữa cơ khí của Công ty TNHH Cường Thịnh tại CCN Thanh Hải, xã Thanh Hải, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam
Ngày 06 tháng 3 năm 2024, Sở tài nguyên và Môi trường ban hành Thông báo số 535/TB-STN&MT về việc thông báo kết quả kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật đất đai đối với dự án ĐTXD Văn phòng làm việc, trung tâm kinh doanh hàng nội thất, máy nông công nghiệp và sửa chữa cơ khí của Công ty TNHH Cường Thịnh tại CCN Thanh Hải, xã Thanh Hải, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam
Nội dung Thông báo xem chi tiết tại đây thongbaoso535.pdf
Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam
Tin liên quan