Skip Ribbon Commands
Skip to main content

NỘI QUY TIẾP CÔNG DÂN

Thanh tra - Kiểm tra  
NỘI QUY TIẾP CÔNG DÂN
Ngày 29 tháng 12 năm 2023, Sở tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 480/QĐ-STN&MT về việc ban hành nội quy tiếp công dân
Nội dung Quyết định xem chi tiết tại đây qd 480.pdf
Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam
Tin liên quan