Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết luận kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về BVMT của Công ty TNHH kỹ thuật cơ điện lạnh Hoàng Gia tại ...

Thanh tra - Kiểm tra  
Kết luận kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về BVMT của Công ty TNHH kỹ thuật cơ điện lạnh Hoàng Gia tại KCN Châu Sơn, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
Ngày 22 tháng 1 năm 2024, Sở tài nguyên và Môi trường ban hành Kết luận kiểm tra số 200/KL-STN&MT về việc kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về BVMT của Công ty TNHH kỹ thuật cơ điện lạnh Hoàng Gia tại KCN Châu Sơn, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
Nội dung Kết luận kiểm tra xem chi tiết tại đâyketluankiemtraso200.pdf
Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam
Tin liên quan