Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo về kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng...

Thanh tra - Kiểm tra  
Thông báo về kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Dự án: Đầu tư xây dựng HTKT Khu nhà ở phía Tây thị trấn Bình Mỹ, huyện Bình Lục (đợt 2)
Ngày 29 tháng 1 năm 2024, Sở tài nguyên và Môi trường ban hành Thông báo số 278/TB-STN&MT về kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Dự án: Đầu tư xây dựng HTKT Khu nhà ở phía Tây thị trấn Bình Mỹ, huyện Bình Lục (đợt 2)
Nội dung Thông báo xem chi tiết tại đâythongbaoso278.pdf
Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam
Tin liên quan