Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết luận thanh tra việc chấp các quy định của pháp luật về đất đai, khoáng sản và BVMTđối với dự án đầu tư Công trình...

Thanh tra - Kiểm tra Lĩnh vực QLNN về Khoáng Sản  
Kết luận thanh tra việc chấp các quy định của pháp luật về đất đai, khoáng sản và BVMTđối với dự án đầu tư Công trình khai thác mỏ đá vôi làm VLXD thông thường và bãi chế biến tại mỏ T23 núi Thung Lỗ Sâu, xã Thanh Thủy, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà nam của Công ty khai thác khoáng sản Đức Hương
Ngày 13 tháng 12 năm 2022, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Kết luận thanh tra số 2832/KL-STN&MT về  việc chấp các quy định của pháp luật về đất đai, khoáng sản và BVMTđối với dự án đầu tư Công trình khai thác mỏ đá vôi làm VLXD thông thường và bãi chế biến tại mỏ T23 núi Thung Lỗ Sâu, xã Thanh Thủy, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà nam của Công ty khai thác khoáng sản Đức Hương
Nội dung Kết luận xem chi tiết tại đây ketluanthanhtraso2832.pdf
Tin liên quan