Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo về kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng...

Thanh tra - Kiểm tra  
Thông báo về kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở tại thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.
Ngày 27 tháng 3 năm 2024, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông báo số 699/TB-STN&MT về việc hông báo về kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở tại thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.
Nội dung Thông báo xem chi tiết tại đây thongbaoso699.pdf
Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam
Tin liên quan