Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Quản lý đất đai Hủy - Thu hồi GCNQSDĐ  
22/08/2023
Ngày 21 tháng 8 năm 2023, Văn phòng Đăng ký đất đai - Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Quyết định số 350/QĐ-VPĐKĐĐ về việc thu hồi 07 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho 07 hộ dân tại thôn Văn Bối xã Nhật Tựu huyện Kim Bảng tỉnh Hà Nam
22/05/2023
Ngày 18 tháng 5 năm 2023, Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Hà Nam có ban hành Quyết định số 171/QĐ-STN&MT về việc huỷ và cấp lại GCNQSD đất quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất cho hộ ông Phạm Văn Ký hộ khẩu thường trú tại TDP Du Long, phường Châu Giang, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
22/05/2023
Ngày 19 tháng 5 năm 2023, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Quyết định số 173/QĐ-STN&MT về việc huỷ và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ bà Phạm Thị Thuý Hộ khẩu TT: Thôn 3 Tâng, xã Thanh Hương, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam
28/04/2023
Ngày 27 tháng 4 năm 2023, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Quyết định số 149/QĐ-STN&MT về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Phạm Thị Nữ, nơi thường trú thôn Hồng Sơn, Xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.
28/04/2023
Ngày 27 tháng 4 năm 2023, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Quyết định số 150/QĐ-STN&MT về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ ông Trần Văn Thái và bà Lê Thị Việt, cùng có nơi thường trú Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
06/04/2023
Ngày 31 tháng 12 năm 2023, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Quyết định số 120/QĐ-STN&MT về việc huỷ và cấp lại GCNQSD đất quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất cho hộ ông Vũ Văn Lý, HKTT tại 72/16Đ số 16, Bình Hưng Hòa, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.
31/03/2023
Ngày 30 tháng 3 năm 2023, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Quyết định số 114/QĐ-STN&MT về việc huỷ và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Trần Văn Huệ Hộ khẩu TT: Thôn 2 Lạc Nhuế, xã Đồng Hoá, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam
31/03/2023
Ngày 30 tháng 3 năm 2023, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Quyết định số 115/QĐ-STN&MT về việc huỷ và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của bà Phạm Thị Khoẻ Hộ khẩu TT: thôn Siêu Nghệ, xã Nhật Tựu, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam
22/03/2023
Ngày 21 tháng 3 năm 2023, Sở tài nguyên và Môi trường có thông báo số 570/TB-STN&MT về việc thu hồi GCN.QSD đất đã cấp hộ ông Trần Hữu Hậu ở thôn xóm 4 Đồng Yên, xã Chân Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam
22/03/2023
Ngày 21 tháng 3 năm 2023, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Quyết định số 97/QĐ-STN&MT về việc huỷ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cấp lại GCN QSD đất cho hộ ông Lê Quốc Lập hộ khẩu thường trú tại TDP Vân Kênh, phường Châu Giang, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
15/03/2023
Ngày 10 tháng 3 năm 2023, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Quyết định số 81/QĐ-STN&MT về việc huỷ và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ ông Hoàng Văn Giang Hộ khẩu TT: Thôn Đồng Sơn, xã Liên Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam
15/03/2023
Ngày 10 tháng 3 năm 2023, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Quyết định số 80/QĐ-STN&MT về việc huỷ và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ ông Hoàng Văn Giang Hộ khẩu TT: Thôn Đồng Sơn, xã Liên Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam
01/03/2023
Ngày 01 tháng 3 năm 2023, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Quyết định số 58/QĐ-STN&M về việc thu hồi Giấy chứng nhận chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho bà Đỗ Thị Tịnh, hộ khẩu thường trú tại Thôn 5, xã Đinh Xá, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
01/03/2023
Ngày 28 tháng 2 năm 2023, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Quyết định hủy giấy chứng nhận số 52/QĐ-STN&MT về việc huỷ và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ ông Nguyễn Văn Lâm. Hộ khẩu thường trú: Thôn Văn Lâm 2, xã Liêm Tiết, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
01/03/2023
Ngày 28 tháng 2 năm 2023, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Quyết định số 50/QĐ-STN&MTvề việc huỷ và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ ông Phạm Văn Giang Hộ khẩu TT: Thôn Đồng Sơn, xã Liên Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam
12345678910...
Previous Page 1-15 Next Page