Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Tin tức - Sự kiện Quản lý đất đai  
08/07/2024
Ngày 04 tháng 7 năm 2024, Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam có ban hành Thông báo số 1714/TB-STN&MT về kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Dự án Đầu tư xây dựng Khu dân cư mới tại xã Đức Lý, huyện Lý Nhân
01/07/2024
Ngày 25 tháng 6 năm 2024, Sở tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 154/QĐ-STN&MT về việc giải quyết khiếu nại của ông Trần Hữu Hậu, địa chỉ: thôn 4 Đồng Yên, xã Chân Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam (lần hai)
13/06/2024
Ngày 12 tháng 6 năm 2024, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 132/QĐ-STN&MTvề việc huỷ 02 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Công ty cổ phần thép Hưng Thịnh. Địa chỉ thửa đất tại: Khu công nghiệp Đồng Văn và Khu công nghiệp Đồng Văn I, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
03/06/2024
Ngày 03 tháng 6 năm 2024, Trung tâm Thông tin, Dữ liệu và Phát triển Quỹ đất ban hành Quyết định số 204/QĐ-TTDL&PTQĐ về việc phê duyệt kết quả lựa chọn chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất khu đất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu Trung tâm thương mại kết hợp nhà ở tại phường Liêm Chinh thành phố Phủ Lý tỉnh Hà Nam
03/06/2024
Ngày 03 tháng 6 năm 2024, Sở tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 203/QĐ-TTDL&PTQĐ về việc phê duyệt kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất khu đất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở tại xã Đinh Xá thành phố Phủ Lý tỉnh Hà Nam
27/05/2024
Ngày 27 tháng 5 năm 2024, Trung tâm Thông tin, Dữ liệu và Phát triển quỹ đất - Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam ban hành Thông báo số 199/TB-TTDL&PTQĐ về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất khu đất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở tại xã Đinh Xá thành phố Phủ Lý tỉnh Hà Nam
27/05/2024
Ngày 27 tháng 5 năm 2024, Trung tâm, Dữ liệu và Phát triển quỹ đất - Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam ban hành Thông báo số 200/TB-TTDL&PTQĐ về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất khu đất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu Trung tâm thương mại kết hợp nhà ở tại phường Liêm Chinh thành phố Phủ Lý tỉnh Hà Nam
22/05/2024
Ngày 22 tháng 5 năm 2024, Sở tài nguyên và Môi trường ban hành Thông báo số 1214/TB-STN&MT về việc thông báo về kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Dự án Đầu tư xây dựng Khu nhà ở phía Đông thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam (giai đoạn 2)
21/05/2024
Thực hiện Kế hoạch số 755/KH-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2024 Kế hoạch Tổ chức triển khai thi hành Luật Đất đai số 31/2024/QH15, ngày 17 tháng 5 năm 2024 UBND tỉnh Hà Nam phối hợp Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Đất đai năm 2024; Nghị định số 12/2024/NĐ-CP ngày 5/2/2024 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất và Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 3/4/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.
17/05/2024
Ngày 16 tháng 5 năm 2024, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành thông báo số 1176/TB-STN&MT Thông báo về kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư thương mại nông thôn, tại xã Nhân Chính, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam
14/05/2024
Để kịp thời triển khai đồng bộ, có hiệu quả Luật Đất đai năm 2024 đảm bảo theo quy định, UBND tỉnh Hà Nam vừa ban hành Kế hoạch số 755/KH-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2024 Kế hoạch Tổ chức triển khai thi hành Luật Đất đai số 31/2024/QH15.
04/05/2024
Ngày 04 tháng 5 năm 2024, Sở tài nguyên và Môi trường ban hành Thông báo số 1043/TB-STN&MT về kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình xây dựng và điều kiện chuyển nhượng QSD đất tại dự án xây dựng HTKT KĐT sinh thái và dịch vụ thương mại Lam Hạ, thành phố Phủ Lý
02/05/2024
Ngày 02 tháng 5 năm 2024, Sở tài nguyên và Môi trường ban hành Thông báo số 1022/TB-STN&MT về kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Dự án ĐTXD Khu đô thị mới Tây Phù Vân, thành phố Phủ Lý
24/04/2024
Ngày 24 tháng 4 năm 2024, Sở tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 170/QĐ-TTDL&PTQĐ về việc phê duyệt kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất khu đất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Công trình lưu trú phục vụ chuyên gia, người lao động làm việc trong các khu công nghiệp tại Khu công nghiệp Đồng Văn I mở rộng
17/04/2024
Ngày 17 thang 4 năm 2024, Trung tâm Thông tin Dữ liệu và Phát triển quỹ đất ban hành Thông báo số 166/TB-TTDL&PTQĐ về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất khu đất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Công trình lưu trú phục vụ chuyên gia, người lao động làm việc trong các khu công nghiệp tại Khu công nghiệp Đồng Văn I mở rộng
12345678910...
Previous Page 1-15 Next Page