Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định về việc huỷ và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ bà Phạm Thị Thuý Hộ khẩu TT: Thôn 3 Tâng, ...

Quản lý đất đai Hủy - Thu hồi GCNQSDĐ  
Quyết định về việc huỷ và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ bà Phạm Thị Thuý Hộ khẩu TT: Thôn 3 Tâng, xã Thanh Hương, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam
Ngày 19 tháng 5 năm 2023, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Quyết định số 173/QĐ-STN&MT về việc huỷ và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ bà Phạm Thị Thuý Hộ khẩu TT: Thôn 3 Tâng, xã Thanh Hương, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam
Nội dung Quyết định xem chi tiết tại đây Quyetdinhhuygcnso173.pdf
Tin liên quan