Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định về việc hủy và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đ...

Quản lý đất đai Hủy - Thu hồi GCNQSDĐ  
Quyết định về việc hủy và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mang tên bà Nguyễn Thị Hải, sinh năm 1972, địa chỉ thường trú: Phường Liêm Chính, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.
Ngày 28 tháng 5 năm 2024, Văn phòng Đăng ký đất đai - Sở tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 332/QĐ-VPĐKĐĐ về việc hủy và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mang tên bà Nguyễn Thị Hải, sinh năm 1972, địa chỉ thường trú: Phường Liêm Chính, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam; lý do huỷ:  Do bị mất.
Nội dung Quyết định xem chi tiết tại đây: QĐ 332_QĐ-VPĐKĐĐ.pdf
Tin liên quan