Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định về việc huỷ 02 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Công ty cổ phần thép Hưng Thịnh

Quản lý đất đai Hủy - Thu hồi GCNQSDĐ  
Quyết định về việc huỷ 02 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Công ty cổ phần thép Hưng Thịnh
Ngày 12 tháng 6 năm 2024, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 132/QĐ-STN&MTvề việc huỷ 02 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Công ty cổ phần thép Hưng Thịnh. Địa chỉ thửa đất tại: Khu công nghiệp Đồng Văn và Khu công nghiệp Đồng Văn I, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
Chi tiết Quyết đnh s 132/QĐ-STN&MT:QD huy GCN Cty CP thép Hưng Thịnh.pdf
Tin liên quan