Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định về việc hủy và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Nguyễn Thị Cốm địa chỉ thường trú tại Thôn Đanh Xá, xã Ngọc Sơn huyện Kim Bảng tỉnh Hà Nam

Quản lý đất đai Hủy - Thu hồi GCNQSDĐ  
Quyết định về việc hủy và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Nguyễn Thị Cốm địa chỉ thường trú tại Thôn Đanh Xá, xã Ngọc Sơn huyện Kim Bảng tỉnh Hà Nam
Ngày 21 tháng 2 năm 2024, , Văn phòng Đăng ký đất đai - Sở tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 100/QĐ-VPĐKĐĐ về việc hủy và cấp lại giấy  chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Nguyễn Thị Cốm địa chỉ thường trú tại Thôn Đanh Xá, xã Ngọc Sơn huyện Kim Bảng tỉnh Hà Nam
Nội dung Quyết định xem chi tiết tại đâyquyetdinhhuygcnso100.pdf
Văn phòng Đăng ký đất đai
Tin liên quan