Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thu hồi 07 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho 07 hộ dân tại thôn Văn Bối xã Nhật Tựu huyện Kim Bảng tỉnh Hà...

Quản lý đất đai Hủy - Thu hồi GCNQSDĐ  
Thu hồi 07 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho 07 hộ dân tại thôn Văn Bối xã Nhật Tựu huyện Kim Bảng tỉnh Hà Nam
Ngày 21 tháng 8 năm 2023, Văn phòng Đăng ký đất đai - Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Quyết định số 350/QĐ-VPĐKĐĐ về việc thu hồi 07 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho 07 hộ dân tại thôn Văn Bối xã Nhật Tựu huyện Kim Bảng tỉnh Hà Nam
Nội dung Quyết định xem chi tiết tại đây quyetdinhso350.pdf
Tin liên quan